Show simple item record

dc.contributor.advisorOdland, Jon Øyvind
dc.contributor.authorSpanne, Oddvar
dc.date.accessioned2012-12-06T11:51:58Z
dc.date.available2012-12-06T11:51:58Z
dc.date.issued2012-08-01
dc.description.abstractKreft er i dag ein av dei viktigaste årsakene til at folk døyr berre slått av hjarte og karsjukdomar. Sjølv i strok av verda der infeksjonssjukdomar endå er dominerande er kreft ein viktig årsak til dødelegheit. På verdsbasis tek kreft livet av meir folk enn HIV/AIDS, malaria og tuberkulose til saman. Strålebehandling er ein viktig del av all kreftbehandling og skulle difor ideelt sett vera tilgjengeleg for alle. Slik er det ikkje. Berre i den industrialiserte vestlege verden er det rimeleg tilgang på høgenergetisk ekstern stråleterapi. Elles i verda er tilgangen svært varierande og store deler av verdas befolkning har ingen tilgang på strålebehandling i det heile tatt. Eg viser i denne oppgåva at det er slik og prøver å forklara kvifor. Vidare kjem eg med eit forslag på kva som må til for å løysa problemet og viser at det ikkje først og framt er økonomiske grunnar til at det er vanskeleg. Det må finnast andre årsaker. Min påstand er at det skuldast fordeling av godar, dårleg leiarskap og manglande politisk vilje og evne.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4662
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4377
dc.language.isonnoen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3950en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en
dc.titleStrålebehandling i utviklingslanden
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record