Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPedersen, Jussi
dc.contributor.authorFoss, May Therese
dc.date.accessioned2012-12-17T12:15:38Z
dc.date.available2012-12-17T12:15:38Z
dc.date.issued2011-05-03
dc.description.abstractAvhandlingen går gjennom straffeprosesslovens framvekst, og tar for seg samspillet mellom fagdommerne og juryen i lagmannsretten. Herunder tar avhandlingen opp rettsbelæring, tilsidesettelse, begrunnelse, bevisførsel under straffespørsmålet, rettsmidler og ny behandling for meddomsrett. Avslutningskapitlet tar for seg en sammenlignende vurdering av jury og meddomsrett, og konkluderer hvorvidt de opprinnelige hensyn fortsatt kan begrunne atskillelsen i lagmannsretten.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4685
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4403
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902en
dc.subjectJUR-3902en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en
dc.titleJuryordningen : rollefordelingen mellom fagdommere og lekdommereen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)