Now showing items 1-1 of 1

    • Behandleres holdninger til evidensbasert praksis: en studie av EBPAS-50 i et BUP-utvalg 

      Aalo, Nora Mortensen; Johansen, Ingrid Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-02)
      Bakgrunn: Ansattes holdninger til evidensbasert praksis er av betydning ved implementering av evidensbaserte metoder. Evidence-Based Practice Attitude Scale-50 (EBPAS-50) måler ansattes holdninger til evidensbasert praksis og inneholder 12 subskalaer fundert på teoretisk innholdsanalyse. Instrumentet er nylig oversatt til norsk. Verken den engelske eller den norske versjonen har gjennomgått statistisk ...