Now showing items 1-1 of 1

    • Organisasjonsendring sett fra arbeidstakers perspektiv 

      Andersen, Betina Skovly (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-04)
      Studien utforsket arbeidstakeres tanker og erfaring med organisasjonsendring i arbeidslivet. Studien søkte å innhente generelle refleksjoner fra arbeidstakere rundt emnet, og især om de opplever organisasjonsendring som episodisk eller kontinuerlig. Forskningen benyttet kvalitative intervju til innhenting av data fra ni arbeidstakere ansatt ved fire ulike organisasjoner på Østlandet i Norge. Deltakerne ...