Show simple item record

dc.contributor.advisorBrækhus, Hege
dc.contributor.authorHanøy, Line Johanna Landa
dc.date.accessioned2012-12-20T11:41:08Z
dc.date.available2012-12-20T11:41:08Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.description.abstractKvinner og menn er ulikt representert i samfunnet i dag. Dette er tydeleg når det gjeld arbeid og sysselsetjing. Arbeidsmarknaden er delt både på det horisontale og det vertikale planet. Dette innber at det er ein sterk konsentrasjon av eit kjønn innan eit yrke eller innanfor stillingar med høgare og lågare ansvarsområde. Utgangpunktet er at usakleg forskjellshandsaming på grunnlag av kjønn ikkje er tillate. Positiv særhandsaming (bokmål: positiv særbehandling) opnar likevel for at eit kjønn som er underpriviligert innan det aktuelle området kan oppnå særskilte føremon som tar sikte på å betre stillinga deira. Denne oppgåva gjer greie for kjønnskvotering, både i moderat og radikal form, som eit slikt positivt føremon. Tilgangen til å setje i verk slike blir diskutert ut frå likestillingsloven § 3 a, Direktiv 2006/54/EF om likehandsaming (i tillegg til det gamle direktivet, direktiv 76/207/EØF) og EF-domstolen si rettspraksis på dette området. I tillegg blir positive særtiltak etter kvinnekonvensjonen drøfta.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4703
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4417
dc.language.isonnoen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340en
dc.titleKjønnskvotering som positiv særhandsaming etter likestillingsloven, EØS-retten og kvinnekonvensjonenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)