Show simple item record

dc.contributor.advisorTorvund, Olav
dc.contributor.authorHaukland, Ida
dc.date.accessioned2012-12-20T12:31:04Z
dc.date.available2012-12-20T12:31:04Z
dc.date.issued2011-05-03
dc.description.abstractMajoriteten av opphavsrettslige vernede verk skapes i arbeidsforhold. Hovedregelen er her at opphavsrettigheter alltid oppstår hos ”den som skaper et åndsverk”, jf åndsverkloven § 1. Dette innebærer at en rett på arbeidsgivers hånd til å utnytte arbeidsresultatet forutsetter en rettighetsovergang fra arbeidstaker. Dette kan skje gjennom regulering i arbeidsavtalen, og på bakgrunn av en ulovfestet hovedregel som innebærer at arbeidsgiver er gitt en rett til utnyttelse av arbeidsresultatet som er rimelig og nødvendig for å oppfylle arbeidsavtalens formål, men ikke mer. Det foreligger imidlertid en tilsynelatende uoverensstemmelse om hvilken rett som er nødvendig og rimelig for at undervisningsinstitusjonene skal kunne oppfylle sitt felles, lovpålagte samfunnsoppdrag etter universitetsloven. Dette har resultert i at de vitenskapelige ansattes opphavsrettigheter er regulert tidvis svært forskjellig fra institusjon til institusjon. Målet for avhandlingen har vært for det første å redegjøre for hvilken rett til arbeidsresultatet som institusjonene har etter gjeldende rett, og hva de så synes å ha behov for. Det er i alminnelighet konkludert med at institusjonens behov er dekket gjennom dagens lisensbestemmelser, supplert av formålsbetraktninger på bakgrunn av den ulovfestede hovedregelen. Herunder kan imidlertid den omstendighet at institusjonen har investert betydelig i frembringelsen av arbeidsresultatet, medføre en særlig rett.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4705
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4418
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2011 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340en
dc.titleVitenskapelig ansattes opphavsrettigheter : undervisningsinstitusjonens rett til arbeidsresultateten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record