Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSimonsen, Cato
dc.contributor.authorNordbø, Yngve Nicolay
dc.date.accessioned2012-12-21T09:46:51Z
dc.date.available2012-12-21T09:46:51Z
dc.date.issued2012-05-03
dc.description.abstractAvhandlingens tema er allmennprevensjon i straffeutmålingen. Problemstillingen som herunder er valgt, er å undersøke om Høyesteretts bruk og vektlegging av allmennpreventive hensyn i straffeutmålingsvurderingen gjenspeiler noen utvalgte presumsjoner for hvordan allmennprevensjonens funksjoner påvirkes. Presumsjonene skal utledes av en redegjørelse for allmennprevensjonens begrunnelse og funksjoner. Presumsjonene som er valgt for hvordan allmennprevensjonens funksjoner påvirkes: For det første hvorvidt den straffbare adferd er umoralsk. Videre om oppdagelsesrisikoen for den straffbare adferd er lav. Dernest hvor lang tid som er gått siden den straffbare adferd fant sted, og endelig hvilke hensyn som gjør seg særskilt gjeldende på noen utvalgte strafferettslige områder og typetilfeller. Presumsjonene tilsier hvordan allmennpreventive hensyn skal vektlegges i en straffeutmålingsvurdering. Det vil derfor være av interesse å undersøke om dette gjenspeiles i Høyesteretts avgjørelser. For å muliggjøre en slik undersøkelse er det hensiktsmessig at oppgaven deles i to. Det skal derfor først gis en oversikt over de mer grunnleggende aspektene ved allmennprevensjons innhold i strafferettslig sammenheng. Dette vil gjøres i del 2. Hensikten med å først gi en slik grundig teoretisk fremstilling er for det første å underbygge de her utvalgte presumsjoner, og for det andre å legge til rette for en undersøkelse av om Høyesteretts bruk og vektlegging stadfester, forkaster eller nyanserer antakelsene. Undersøkelsen skal deretter foretas i del 3.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4712
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4427
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902en
dc.subjectStrafferetten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340en
dc.titleAllmennprevensjon i straffeutmålingen : hvorvidt Høyesteretts bruk og vektlegging av allmennpreventive hensyn i straffeutmålingsvurderingen gjenspeiler noen utvalgte presumsjoner for hvordan allmennprevensjonens funksjoner påvirkesen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)