Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLie, Markus Hoel
dc.contributor.authorMår, Erik Sverdrup
dc.date.accessioned2012-12-21T12:37:40Z
dc.date.available2012-12-21T12:37:40Z
dc.date.issued2012-05
dc.description.abstractOppgaven omhandler avhendingslova § 3-9 annet punktum med særlig fokus på vesentlighetsvurderingen for mangel etter bestemmelsen. Oppgaven tar sikte på å klargjøre rettstilstanden etter "prosentlæren" som har oppstått i rettspraksis i de senere år, hvor særlig Rt. 2010 s. 103 blir behandlet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4716
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4431
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Privatrett: 342en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Private law: 342en
dc.titleAvhendingslova § 3-9 annet punktumen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)