Show simple item record

dc.contributor.advisorAsplund, Kenneth
dc.contributor.authorErvik, Bente
dc.date.accessioned2013-01-08T11:08:52Z
dc.date.available2013-01-08T11:08:52Z
dc.date.issued2012-11-15
dc.description.abstractProstatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge med ca. 4300 nye tilfeller hvert år. De vanligste behandlingsformene ved prostatakreft medfører bivirkninger som impotens og urinlekkasje, som for noen vedvarer resten av livet. Mange menn har korte opphol/konsultasjoner i institusjon ved utredning og behandling og ulike spørsmål viser seg først etter hjemkomst. Hensikten med studien er å belyse menns og ektefellers erfaringer med prostatakreft i hverdagen og sykdommens betydning i forhold til daglige aktiviteter, kroppslige endringer og det ekteskapelig forholdet. Studien har en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming og bygger på kvalitative intervju av 13 menn med prostatakreft og 9 ektefeller. Resultatene viser at det å få (prostata) kreft opplevdes som en eksistensiell trussel som medførte usikkerhet for framtiden. Følger av behandling som impotens, nedsatt seksuell lyst og urinlekkasje hadde betydning for mennenes opplevelse av maskulinitet og for forholdet mellom ektefellene. Begge parter uttrykte stor omsorg for hverandre. Noen opplevde at sykdommen medførte større avstand i forholdet, mens andre opplevde at sykdommen førte dem tettere sammen. Andre kroppslige endringer ble en kilde til usikkerhet og uro, og ledet til refleksjoner knyttet til opplevelsen av å være frisk eller å være syk. Mange menn følte seg overlatt til seg selv hjemme med ubesvarte spørsmål. Ektefellene var sentrale støttespillere for mennene. Samtidig opplevde kvinnene å måtte undertrykke egne behov for støtte for å kunne være støttende for sine ektemenn. For noen førte dette til slitenhet over tid. Informasjon, fellesskap, oppmuntring, humor og livsmot var sentrale elementer i mestring av dagliglivet for menn og ektefeller. Begge parter prøvde å leve så normalt som mulig og unngå at sykdommen dominerte dagliglivet. Imidlertid medførte kreftdiagnosen og uroen for framtiden til en ny ettertenksomhet i hverdagen, og begge parter levde med en type ”beredskap” for nye endringer ift utvikling av sykdommen. Prostate cancer, experience, spouse, partner, every day life, sexuality, embodiment, humour, life courage, qualitative, nursing, phenomenology, hermeneuticen
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractProstatakreft er den hyppigste kreftformen hos menn i Norge med ca. 4300 nye tilfeller hvert år. Likevel er prostatakreft en sykdom omgitt av ”taushet” sammenlignet med brystkreft hos kvinner. De vanligste behandlingsformene medfører plager som impotens og urinlekkasje og mange lever med plager fra behandlingen resten av livet. Studiens hensikt var å belyse hvordan menn opplevde å leve med prostatakreft og hvordan sykdommen påvirket menn og ektefellers hverdagsliv, inkludert hva som hadde betydning for å mestre sykdommen i hverdagen, og deres erfaringer fra møtene med helsevesenet. Avhandlingen bygger på kvalitative intervju av menn med prostatakreft og ektefeller av menn med prostatakreft. Resultatene viser at det å få prostatakreft opplevdes som en eksistensiell trussel. Følger av behandling som impotens, nedsatt seksuell lyst og urinlekkasje hadde betydning for opplevelsen av maskulinitet og for forholdet mellom ektefellene. Kreftdiagnosen førte til en økt oppmerksomhet og uro ift kroppslige endringer, og mange menn opplevde å være overlatt til seg selv hjemme. Ektefellene var sentrale støttespillere for mennene. Samtidig opplevde mange ektefeller å måtte undertrykke egne behov for støtte, noe som førte til slitenhet over tid. Informasjon, fellesskap, oppmuntring, humor og livsmot var sentrale element i mestring av dagliglivet for menn og ektefeller. Begge parter prøvde å leve så normalt som mulig og unngå at sykdommen dominerte dagliglivet. Imidlertid medførte kreftdiagnosen og uroen for framtiden til en ny ettertenksomhet, og mennene kennelevde med en type ”beredskap” for nye endringer ift utvikling av sykdommen.en
dc.description.sponsorshipUniversitetet i Tromsø, stipendiatmidler, Helse Nord,driftsmidler og Torleif Andreassens fond, Kreftavdelingen, UNN, lønnsmidleren
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>1. Ervik, B., Nordøy T. and Asplund K.: 'Hit by waves : living with local advanced or localized prostate cancer treated with Endocrine Therapy or under Active Surveillance', Cancer Nursing (2010), vol.33(5):382-389. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1097/NCC.0b013e3181d1c8ea>http://dx.doi.org/10.1097/NCC.0b013e3181d1c8ea</a> <br/>2. Ervik B. and Asplund K.: 'Dealing with a troublesome body : a qualitative interview study of men’s experiences living with prostate cancer treated with endocrine therapy', European Journal of Oncology Nursing (2012), vol.16(2):103-108. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2011.04.005>http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2011.04.005</a> <br/>3. Ervik, B., Nordøy T. and Asplund K.: 'In the middle and on the sideline : the experiences of spouses of men with prostate cancer', Cancer Nursing (2012), Published online before print. Available at <a href=http://dx.doi.org/10.1097/NCC.0b013e31824fe1ef>http://dx.doi.org/10.1097/NCC.0b013e31824fe1ef</a>en
dc.identifier.isbn978-82-7589-370-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4741
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4455
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en
dc.titleEveryday life with prostate cancer : a qualitative study of men`s and spouses` experiencesen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record