Show simple item record

dc.contributor.advisorHønneland, Geir
dc.contributor.authorSolstad, Silje Charlotte
dc.date.accessioned2013-02-04T13:43:35Z
dc.date.available2013-02-04T13:43:35Z
dc.date.issued2012-11-15
dc.description.abstractEtter 40 år med forhandlinger om maritim avgrensing mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet ble den endelige grensen satt. Denne masteroppgaven studerer delelinjeforhandlingene i lys av teoretisk perspektiv som inkluderer de innenrikspolitiske faktorene i hvert av landene, i tillegg til å ta høyde for den geopolitiske konteksten som forhandlingene foregikk i. Hvordan spilte petroleumsindustriens interesser, fiskerinæringen og de sikkerhetspolitiske interessene inn på forhandlingene? Endringene i Arktis fra å være en militærstrategisk sone til å bli åsted for kyststaters samarbeid har også påvirket forhandlingene. Spørsmålene om et nytt rettslig regime var nødvendig i Arktis, bygd etter ideene til Antarktis-traktaten, gjorde at Russland og Norge fikk hastverk med å sende et signal til omverden om at det eksisterer en sterk konsensus om å benytte gjeldende Havrettskonvensjon fra 1982 i dette området. En vårdag i april 2010 overrasket forhandlingsdelegasjonene med å erklære den tentative enigheten om delelinja. Etter mange tiår med dragkamp om sektorlinje eller midtlinja, hadde Russland og Norge kommet til et rettferdig kompromiss – å dele de tidligere omstridte områdene omtrent på midten. Oppgaven argumenterer derfor for at alternative forklaringer enn militær selvhevdelse må benyttes for å forstå hvordan løsningen endelig kom i stand.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4812
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4523
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3900en
dc.subjectutenrikspolitikk, internasjonal forhandling, maritim avgrensing, innenrikspolitikk, Norge, Russland, nordområdepolitikk, liberal institusjonalisme, game theory, spillteorien
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.titleSpillet om delelinja - en tonivåanalyse av forhandlingene om grense i Barentshavet og Polhaveten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record