Show simple item record

dc.contributor.advisorKirkhaug, Rudi
dc.contributor.authorKleiv, Olav Pinnestad
dc.date.accessioned2013-02-05T09:07:29Z
dc.date.available2013-02-05T09:07:29Z
dc.date.issued2012-11-15
dc.description.abstractDenne oppgavens problemstilling, støttet av teori om kompetanseutvikling og endring, er «hvordan påvirker ulike faktorer kompetanseutvikling i en disiplinær organisasjon?». Organisasjonen som er undersøkt er det taktiske helikoptermiljøet i Luftforsvaret, som nylig har avsluttet sitt oppdrag i Afghanistan. Dette oppdraget utgjør konteksten for oppgaven, og de ulike faktorene som er undersøkt er omorganisering, turnover, økt belastning, midlertidige beordringer, nytt utstyr og teknologi, kulturendringer, samt omprioriteringer av oppdrag. Undersøkelsen dreier seg om hvordan disse faktorene har påvirket utvikling i kompetansekomponentene kunnskap, ferdigheter, jobbrelaterte holdninger, mestringstro og selvfølelse hos flygere i det taktiske helikoptermiljøet. Omorganisering har primært påvirket de av flygerne som var involvert, enten som elever eller instruktører, og har for disse medført positiv utvikling i kunnskaper, ferdigheter og selvrefererende holdninger. Videre har den høye graden av turnover virket positivt på utviklingen av kunnskaper, ferdigheter og selvrefererende holdninger hos de yngre flygerne. Utviklingen av resterende kompetansekomponenter, samt den generelle opplevde kompetanseutviklingen hos de mer erfarne flygerne har vært negativ. Primært skyldes dette at læringsarenaene som skapes i brief- og debriefsituasjoner blir forringet av læringsbarrierer som tidspress og mangel på likeverdige modeller. Økt belastning er opplevd mer negativt for de mer erfarne flygernes kompetanseutvikling. De mindre erfarne flygerne har opplevd mer positiv utvikling i sine kompetansekomponenter, spesielt i kunnskap og ferdigheter. Samtlige flygere har opplevd negativ utvikling i sine jobbrelaterte holdninger. Midlertidige beordringer har medført positiv utvikling i flygernes kunnskaper, mestringstro og selvfølelse, forutsatt at de har mestret de nye oppgavene. Utviklingen i de jobbrelaterte holdningene varierer mest, ettersom informantene har forskjellig oppfatning av i hvilken grad Luftforsvarets bruk av midlertidige beordringer var nødvendig eller vellykket. Mens nytt utstyr og teknologi har medført generell positiv utvikling i flygernes kompetansekomponenter, har effekten av kulturendringer variert. Utviklingen av flygernes kunnskaper, jobbrelaterte og selvrefererende holdninger er avhengig av i hvilken grad kulturen har utviklet seg til å bli mer åpen og omgjengelig. Omprioriteringer av oppdrag har påvirket flygernes opplevde kompetanseutvikling ulikt, avhengig av erfaringsnivå. Mens de mindre erfarne flygerne har opplevd en målrettet kompetanseutvikling mot tjeneste i Afghanistan, har de mer erfarne opplevd innsnevring av oppdragsportefølje. Dette har spesielt påvirket de erfarne flygernes jobbrelaterte og selvrefererende holdninger, og enkelte av disse informantene er ikke enige i Luftforsvarets nedprioritering av nasjonale oppdrag i løpet av oppdraget i Afghanistan.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4814
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4530
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleFaktorer som påvirker kompetanseutvikling i en disiplinær organisasjonen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record