Show simple item record

dc.contributor.authorVik, Jostein
dc.contributor.authorJohnsen, Jahn Petter
dc.contributor.authorSønvisen, Signe Annie
dc.date.accessioned2013-02-08T13:09:38Z
dc.date.available2013-02-08T13:09:38Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractNorsk fiskeripolitikk har siden 1930-årene hatt et innslag av distriktspolitikk. Det har fra starten av vært et mål i fiskeripolitikken å skulle bidra til bosetting og sysselsetting i Kyst-Norge. Fra 1945 og fram til omkring 1990 var bosettings- og sysselsettingsmålet likestilt med andre mål i fiskeripolitikken. Etter ressursforvaltningens gjennombrudd i 1990 ble bærekraftig ressursutnyttelse hovedmålet. For å oppfylle dette hovedmålet har fiskeripolitikken vært innrettet mot å tilpasse fiskeflåtens fangstkapasitet til ressursgrunnlaget. Nedbyggingen av fangstkapasitet har hatt positive virkninger på ressurssituasjonen og på lønnsomheten i fiskerinæringen, men politikken har også bidratt til å endre strukturen i fiskerinæringen, og har hatt store konsekvenser for kystsamfunnene. Spørsmålet er om fiskeripolitikken burde vært utformet slik at den også kan treffe bedre med hensyn til bosettings- og sysselsettingsmålet, uten at målsettingene om økologisk og økonomisk bærekraft undergraves. Vi spør derfor i denne artikkelen om hensynet til kystsamfunnene tilsier at fiskeripolitikken bør endres slik at den bedre oppfyller målsettingene om bevaring av bosetting og sysselsetting på kysten, og gjennom det også kystsamfunn og kystkultur. Vi vil vise at de regionale ulikhetene i Kyst-Norge gir grunnlag for å vurdere en sterkere regional differensiering i fiskeripolitikken, uten at det utfordrer de gitte ressursmessige rammene og fordelingsordningene som i dag eksisterer i fiskerinæringen.en
dc.identifier.citationI Haugen, M.S. og E.P. Stræte (2011) 'Rurale brytninger', (Tapir), pp. 405-425.en
dc.identifier.otherFRIDAID 797918
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4822
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4537
dc.language.isonoben
dc.publisherTapiren
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Human geography: 290en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsgeografi: 290en
dc.subjectfiskeripolitikken
dc.subjectfiskeriforvaltningen
dc.subjectfiskerisamfunnen
dc.titleKysten i endring: Om fiskeripolitikken som distrikts- og lokalsamfunnspolitikken
dc.typeChapteren
dc.typeBokkapittelen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record