Show simple item record

dc.contributor.advisorSideronkov, Oleg
dc.contributor.authorHorn, Astrid
dc.date.accessioned2013-02-22T15:11:41Z
dc.date.available2013-02-22T15:11:41Z
dc.date.issued2012-12-21
dc.description.abstractBakgrunn: De siste 30 årene har overvekt og fedme økt jevnt i den norske befolkning. Sykdommer som har økt proporsjonalt med denne utviklingen, er type 2 diabetes, hjerte- og karsykdommer og visse typer kreft samt muskel og skjelettlidelser, også rygglidelser. Både nasjonal og internasjonal forskninger har funnet sammenheng mellom høy KMI (kroppsmasseindeks) og ryggsmerter. Dette fenomenet studeres nærmere i min oppgave. Materiale og metode: Datamaterialet er hentet fra Nasjonalt Register for Ryggkirurgi i Tromsø. Tverrsnittstudien er basert på 3597 personer (fra hele landet) fordelt på 2095 menn (58,2 %) og 1502 kvinner (41,8 %) av til sammen 9252 ryggopererte personer registrert i tidsperioden f.o.m. 2007 t.o.m. 2020. Utvalgskriterium: voksne, eldre enn 17 år, med diagnosen ryggprolaps, nivå L4/L5, 4. mellomvirvelskive, operert for første gang. Konklusjon: KMI predikerte best smerteintensitetsmåling med numerisk skala 0 til 10 for rygg, ikke bein, både blant menn og kvinner sammenlignet med de 2 andre måleinstrumentene; beskrivelse av helsetilstand EQ-5D og selvevaluert helse/VAS100. Det var statistisk signifikant økning i smerteintensitet mellom KMI strata hos kvinner med signifikant lineær trend.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4842
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4555
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDHEL-3950en
dc.subjectkmien
dc.subjectbmien
dc.subjectfedmeen
dc.subjectryggen
dc.subjectryggsmerteren
dc.subjectback painen
dc.subjectbmi obesityen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en
dc.titleEr det sammenheng mellom høy KMI og smerter hos pasienter med ryggprolaps? En tverrsnittstudie fra Nasjonalt Register for Ryggkirurgi f.o.m. 2007 t.o.m. 2010en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record