Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJohansen, Åse Mette
dc.contributor.authorBull, Tove
dc.date.accessioned2013-03-07T14:16:00Z
dc.date.available2013-03-07T14:16:00Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractI denne artikkelen analyserer vi det semiotiske landskapet som famnar om og er ein del av staden Universitetet i Tromsø (UiT), inkludert Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Analysen bygger på eit todelt datamateriale som om­fattar fotografi frå universitets­området i tillegg til relevante dokument om språk­lovgjeving og andre offisielle vedtak om språkbruk. Dei aktuelle språka er norsk (bokmål og nynorsk), nord­samisk, engelsk og kvensk/finsk. I tillegg blir ymse slag visuelle symbol under­kasta analyse. Også kunstnarleg utsmykking blir kort omtala. Vi viser korleis synleggjering av ulike språk på UiT er eit resultat av språkpolitikk på ulike nivå, men også er påverka av meir implisitte faktorar som lokale og nasjonale språkhierarki og, ikkje minst, konstruksjonen av ein regional institusjons­identitet som blir uttrykt gjennom det semiotiske landskapet meir generelt. Som ramme rundt denne analysen gjer vi dessutan ein ekskurs til det som i 2011 utløyste ein intens debatt i Tromsø kommune, nemleg spørsmålet om kommunen burde eller ikkje burde bli innlemma i forvaltningsområdet for samisk språk. Den måten denne problemstillinga er blitt takla på av politiske organ i kommunen, og ikkje minst debatten om den i medieoffentlegheita, står i skarp kontrast til den fleirspråklege freden som omgjev universitetet og universitets­sjukehuset.en
dc.identifier.citationNordlyd 39(2012) nr. 2 s. 17-45en
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 1002481
dc.identifier.issn0332-7531
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4911
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4612
dc.language.isonnoen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Other linguistic disciplines: 039en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Andre språkvitenskapelige fag: 039en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Sami language: 031en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Samisk språk: 031en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Finno-Ugric languages: 030en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Finsk-ugriske språk: 030en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::English language: 020en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Engelsk språk: 020en
dc.titleSpråkpolitikk og (u)synleggjering i det semiotiske landskapet på Universitetet i Tromsøen
dc.typeJournal articleen
dc.typeTidsskriftartikkelen
dc.typePeer revieweden


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel