Show simple item record

dc.contributor.authorBreivik, Elisabet
dc.contributor.authorObstfelder, Aud
dc.date.accessioned2013-03-11T12:02:22Z
dc.date.available2013-03-11T12:02:22Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractHelsesektoren er preget av organisatoriske endringer og knappe ressurser. Dette kan medvirke til redusert yrkesmotivasjon og arbeidsglede blant sykepleiere. Artikkelen bygger på en kvalitativ studie utført som del av et mastergradstudium i helsefag. Hensikten var å undersøke forhold som førte til trivsel, arbeidsglede og motivasjon i arbeidet. Fem sykepleiere som har vært ansatt på samme sykehusavdeling i mer enn 10 år ble intervjuet. Mens tidligere forskning har vist at varierte og inspirerende arbeidsoppgaver, autonomi og gjensidig respekt blant kolleger er viktig for trivsel, viste vår studie at trivsel er et resultat av hensiktsmessig organisering av pleie- og omsorgsarbeidet. Hensiktsmessig organisering av arbeidet er kompliserte forhold og i en tid med stadige endringer i arbeidskrav og organisatoriske omstillinger er trivsel, arbeidsglede og motivasjon skjøre fenomen.en
dc.identifier.citationNordisk sygeplejeforskning 2(2012) nr. 2 s. 109-120en
dc.identifier.cristinIDFRIDAID 935492
dc.identifier.issn1892-2678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/4952
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4652
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806en
dc.titleYrkesmotivasjon og arbeidsglede i helsereformenes tiden
dc.typeJournal articleen
dc.typeTidsskriftartikkelen
dc.typePeer revieweden


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record