Now showing items 1-5 of 5

  • Ord sett innafra og utafra – en datalingvistisk analyse av nordsamisk 

   Antonsen, Lene; Trosterud, Trond (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen presenterer et analyseprogram for nordsamisk løpende tekst, bestående av en morfologisk transduser og en føringsgrammatikk for disambiguering og syntaktisk analyse. Artikkelen drøfter hva programmet kan fortelle oss om nordsamisk grammatikk når det brukes til å analysere et nordsamisk tekstkorpus bestående av til sammen 25 millioner ord. Vi ser på produktiviteten for en del sentrale ...
  • Possessive constructions in North Saami 

   Janda, Laura Alexis; Antonsen, Lene (Conference object; Konferansebidrag, 2014)
   We have investigated the distribution of two possessive constructions in North Saami: 1) with the possessive suffix appended to a noun, and 2) with the reflexive pronoun ieža-: 1) Son manai latnjasis ja velledii seŋgii. [3Sg.prn.NOM go.PRET.3Sg room.ILLSg.POSS3Sg and lay-down.PRET.3Sg bed.ILLSg] ‘He went to his room and lay down on the bed.’ 2) Hihtásit son manai sisa, gavccui ...
  • Possessivkonstruksjoner i nordsamisk 

   Janda, Laura Alexis; Antonsen, Lene (Conference object; Konferansebidrag, 2014)
  • A Radial Category Profiling Analysis of North Sámi Ambipositions 

   Janda, Laura Alexis; Antonsen, Lene; Baal, Berit Anne Bals (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2014)
   We present a study of four North Sámi adpositions that can be used as both prepositions and postpositions and thus be termed “ambipositions”. We advance three hypotheses concerning 1) dialectal differences in use of ambipositions in North Sámi, 2) differences between their use as prepositions and postpositions, and 3) a possible typological correlation between the frequency of ambipositions and ...
  • Using authentic texts for grammar exercises for a minority language 

   Antonsen, Lene; Argese, Chiara (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-11-02)
   <p>This paper presents an ATICALL (Authentic Text ICALL) system with automatic visual input enhancement activities for training complex inflection systems in a minority language. We have adapted the freely available VIEW system which was designed to automatically generate activities from any web content.</p> <p>Our system is based on finite state transducers (FST) and Constraint Grammar, originally ...