Show simple item record

dc.contributor.advisorKöller, Hans-Georg
dc.contributor.advisorIms, Rolf Anker
dc.contributor.authorFinseth, Irja Maria Basma
dc.date.accessioned2013-04-26T11:04:14Z
dc.date.available2013-04-26T11:04:14Z
dc.date.issued2012-06-01
dc.description.abstractTUNDRA Schoolnet er et forskningsbasert skoleprosjekt som ønsker å gi et kunnskapsløft i hvordan klimaendringer påvirker den lokale naturen blant lærere og elever i tundraregionen. Hovedfokuset i denne masteroppgaven ble utviklingen av økologiundervisningsopplegget ”Se rovdyrene!” som skulle tas i bruk på 4 deltakerskoler på Varangerhalvøya. Utdanningssamfunnet er opptatt av at elevers engasjement og læringsutbytte skal økes. Læring skjer når elevene er aktive og rådet som ble gitt for å øke interesse og læring hos elever i naturfag var økt bruk av elevaktive og utforskende arbeidsmetoder. I denne oppgaven har utviklet jeg et undervisningsopplegg med fokus på variasjon i undervisningen ved å inneholde mange ulike aktiviteter. Fokuset lå på en forskningsbasert elevaktiv undervisning med et innhold som var autentisk for elevene. På bakgrunn av dette ble innhold, arbeidsmåter og metoder valgt. For å opparbeide en bedre forståelse innen økologi på deltakerskolene i tundraregionen ble det utviklet et lokalt rettet og aktuelt undervisningsopplegg. Dette i håp om at det skulle øke elevenes interesse, motivasjon, engasjement og faglig utbytte. Gjennomføringen av undervisningsopplegget skulle føre til kunnskaper og holdninger elevene kan ta med seg ut av skolen og videre i livet. Fokuset i undervisningsoppleggets innhold ble lagt på tundra, rovdyr, næringskjede og klimaendringer. Det ble også lagt vekt på forskning, dannelse av hypoteser og bruk av fotoboks som forskningsmetode. Arbeidsmåter og metoder som ble valgt var PowerPoint-presentasjoner, bruk av bilder, gruppearbeid, diskusjoner, jobbing med oppgaver, feltarbeid, behandling og tolkning av innsamlet data og begrepslæringsaktiviteter. Lærersamlinger på forhånd av gjennomføringen i skolene økte lærernes økologikunnskaper og skapte engasjement og motivasjon for undervisningsopplegget ”Se rovdyrene!”. Lærerne tok med seg dette og gjennomførte opplegget på sine skoler og ga tilbakemeldinger via et kvalitativt spørreskjema som ble sendt ut til alle skolene. Lærerne rapporterte om at det utviklede undervisningsopplegget var bedre enn det de tidligere brukte innen samme område. Elevene syntes gjennomførelsen var gøy og viste stort engasjement og motivasjon. Lærerne mente at elevenes faglige utbytte ble bedre ved bruk av undervisningsopplegget utviklet gjennom denne oppgaven, og at de kunne bruke det de lærte nå og i fremtiden.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5133
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4845
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.subject.courseIDBIO-3906en
dc.subjectØkologien
dc.subjectKlimaendringer i arktisk tundraen
dc.subjectPedagogikken
dc.subjectUndervisning i økologien
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en
dc.titleUndervisning i økologi. Forskningsbasert undervisning i tundraregionenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record