Now showing items 1-20 of 2561

  • Få er som far - ingen som ho mor 

   Holtedahl, Lisbet; Jensen, Knut Erik (Others; Andre, 1987-04-14)
  • Lag dine egne søkeskjermer til biblioteksdatabasene på World Wide Web 

   Brattli, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1995-08)
   Stadig flere biblioteksdatabaser blir nå tilgjengelige på World Wide Web med de mulighetene det gir til brukervennlig litteratursøking. En av disse nye mulig¬hetene er at de litteratursøkende nå kan lage sine egne brukervennlige og skreddersydde søkeskjermer, uten at de trenger å være dataeksperter. Det er i hovedsak to typer søkeskjermer som det åpner seg muligheter for. Den første er de tradisjonelle ...
  • Utredning om etablering av forlag, trykkeri og AV-enhet ved Universitetet i Tromsø 

   Frantsvåg, Jan Erik (Research report; Forskningsrapport, 1996-05-13)
  • Bruk av lokale databaser til informasjonsformidling og bibliotekforskning. Om behandling, bruk og tilgjengeliggjøring av nye bøker 

   Brattli, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1997-10)
   Utviklingen av Internett og World Wide Web har gitt biblioteket mange nye muligheter til å formidle informasjon og tjenester til sine brukere, både i forhold til lokale og eksterne samlinger. En av disse mulighetene er å lage egne lokale databaser for formidling av informasjon eller tjenester, som ikke er tilfredsstillende dekket via hovedkatalogen (f.eks. BIBSYS) eller andre tilgjengelige databaser. ...
  • Effects of invading vendace (Coregonus albula) on species composition and body size in two zooplankton communities of the Pasvik River System, Northern Norway 

   Bøhn, Thomas; Amundsen, Per-Arne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 1998-02-01)
   <p>Species composition and body-size distribution were studied in the crustacean zooplankton communities of two limnologically similar lake localities situated 50 km apart in the Pasvik River System, northern Norway. A recent invasion and successive downstream expansion of vendace (<i>Coregonus albula</i>), a specialized zooplanktivorous fish, allowed comparisons between sites with different predation ...
  • Tore på sporet. Hvordan søker man best på Internett? 

   Brattli, Tore (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1998-05)
   Ser på hvordan Internet i biblioteket har endret viktige prinsipper for informasjonssøking og hva vi bibliotekarer nå bør kunne i tillegg. Prinsippene er Kjennskap til hva det letes etter, faget, søkeområdet, lokaliseringsverktøy og søketeori.
  • Tidsskriftdatabasen ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Om nye muligheter for administrasjon og tilgjengeliggjøring av tidsskrifter i et bibliotek 

   Brattli, Tore (Book; Bok, 1998-05)
   Boken presenter noen av de mulighetene som WWW gir til å formidle informasjon om samlinger via nettet. Sammen med Universitetsbiblioteket i Oslo var Universitetsbiblioteket i Tromsø blant de aller første bibliotekene i verden med egne informasjonssider og tjenester via Web. Boken omhandler en lokal tidsskriftdatabase, begrunnelsene for å lage den, utviklingen, funksjonalitet, drift og fremtidsutsikter.
  • Orientering i biblioteket. Om alternative former for omvisning i akademiske bibliotek 

   Brattli, Tore (Book; Bok, 1998-11)
   Opplæring av nye bibliotekbrukere er viktig både for brukerne og biblioteket. En av de mest vanlige formene for opplæring er omvisning i biblioteket med en bibliotekar. Problemet med omvisning er at det er en arbeidskrevende form for opplæring, i tillegg til at den vanligvis blir gitt i en periode der det fra før er svært travelt. Det gjør det vanskelig å skaffe tilstrekkelig med kvalifiserte omvisere. ...
  • Niels Stensen, 1638-1686: Naturforsker og helgen 

   Kermit, Hans (Book; Bok, 1998-11)
   I 1988 ble den danske naturforsker og geistlige Niels Stensen saligkåret av pave Johannes Paul II. Stensen levde på 1600-tallet og vant internasjonalt ry som anatom og grunnlegger av geologien og paleontologien. Han regnes som en av sin tids største vitenskapsmenn. Da han stod på høyden av sin vitenskapelige karriere, valgte han å bli prest og lot seg senere vie til biskop. Hans valg var ikke et ...
  • Library-Generated Databases 

   Brattli, Tore (Chapter; Bokkapittel, 1999)
   The development of the Internet and the World Wide Web has given libraries many new opportunities to disseminate organized information about internal and external collections to users. One of these possibilities is to make separate databases for information or services not sufficiently covered by the online public access catalog (OPAC) or other available databases. What’s new is that librarians can ...
  • Historien om folkene i Nord 

   Hagen, Rune Blix (Working paper; Arbeidsnotat, 1999-02)
   Et universitetsbibliotek som ligger langt mot nord, skal selvsagt ha verdenshistoriens første og fremste skildring av nordområdene i sin samling. Boka med den latinske tittelen Historia de gentibus septentrionalibus er en av de aller dyreste og eldste bøkene i vår samling. Det er snakk om første utgaven, utgitt i Roma 1555. Forfatteren av dette mangfoldige verket er Olaus Magnus (1490-1557) som kom ...
  • Kalevala-utgaven fra 1835. Kalewala taikka Wanhoja Karjalan Runoja Suomen Kansan muinosista ajoista 

   Bogetvedt, Helena (Chronicle; Kronikk, 1999-03)
   Universitetsbiblioteket i Tromsø har gleden av å presentere noen av våre originalutgaver av Kalevala i utstillingen ved Bibliotek for humaniora, samfunnsfag og jus. Den eldste publiserte Kalevalautgaven kom ut i 1835 i to bind og het Kalewala taikka Wanhoja Karjalan Runoja Suomen Kansan muinosista ajoista (Kalewala eller gamle karelske dikt om det finske folkets oldtid). Senere er dette epos ...
  • Den store franske Encyklopedi 1751-72/80 : Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers 

   Salvesen, Helge (Working paper; Arbeidsnotat, 1999-04)
   Et av opplysningstidas merkeligste litterære foretak er den berømte franske Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, under redaksjon av de to vennene Denis Diderot (1713-84) og Jean Le Rond d'Alembert (1717-83). Bind 1 kom ut i juli 1751 (se ill. 1), 2. bind i januar 1752, men i februar samme år ble begge bind forbudt av regjeringen fordi verket ble funnet å ...
  • Dokumentasjon av kvensk kultur: bibliografier og databaser 

   Sveum, Tor (Working paper; Arbeidsnotat, 1999-06)
   Denne artikkelen vil i hovedsak dreie seg om litteraturen om kvenene og det bibliografiske arbeidet som er blitt gjort. Vi skal si litt om de planene vi har framover med å lage en database hvor forskjellige typer materiale kan bli registrert. Vi ønsker å dokumentere den kvenske kulturen gjennom tekst, lyd og bilde, dvs gjennom scanning og konvertering av sentrale kvenske tekster, forskjellige ...
  • Documentation of Kven culture: bibliographies and databases 

   Sveum, Tor (Working paper; Arbeidsnotat, 1999-06)
   The focus of this article will be the bibliographic work about the Kvens and the presentation of that work on the Internet and the World Wide Web. First I will give a definition of the term Kven and a brief outline of the Kven migration to northern Norway.
  • Forfattaren Lars Berg og arkivet etter han 

   Svenheim, Magnhild; Hagen, Rune Blix (Working paper; Arbeidsnotat, 1999-10)
   Familien til Tromsøforfattaren, Lars Berg (1901-1969), representert ved sonen, Einride Berg, og enka, Aud Berg, donerte sommaren 1999 dei etterlatne manuskripta og privatarkivet hans til Universitetsbiblioteket i Tromsø. Biblioteket set stor pris på denne eineståande gåva og vil etter kvart tilretteleggja materialet slik at det kan brukast til forsking.
  • Beretning fra en sjøreise til nordområdene i 1670 

   Hagen, Rune Blix (Working paper; Arbeidsnotat, 1999-12)
   Enkelte av de gamle reiseskildringene som befinner seg i universitetsbibliotekets Ultima Thulesamling kan være både spennende og dyster lesning. Særlig når vi kommer til bøker som er skrevet før 1700-tallet, er det interessant å legge merke til hvordan de reisende fra Europas ledende stater beskrev sin opplevelsen av land, folk og natur i nord. På 15- og 1600-tallet var nordboerne oppfattet som ...
  • Effect of ethanol distillery effluent on the water quality of the receiving waters of Lake Malawi during the rainy season 

   Msomphora, Mbachi Ruth (Research report; Forskningsrapport, 2000)
   A study was carried out in Dwangwa area of Nkhotakota d i str i ct in Malawi to determine the effect of ethanol distillery effluent from the Ethanol Company on the water quality of the receiving waters of Lake Malawi. Water samples were collected from six sites located along Dwangwa River , in the effluent ponds and in the lake at week i ...
  • Bibliotheca Alexandrina : fra papyrus til internett 

   Bårnes, Vibeke (Working paper; Arbeidsnotat, 2000)