Show simple item record

dc.contributor.advisorBones, Stian
dc.contributor.authorDalmo, Kurt Henrik
dc.date.accessioned2013-06-24T12:56:42Z
dc.date.available2013-06-24T12:56:42Z
dc.date.issued2013-05-15
dc.description.abstractUnder den kalde krigen ble Lyngen-området regnet som strategisk viktig i de operative planene for forsvaret av Nord-Norge. Lendemessig var Lyngen-området godt egnet for å stanse en fiende som rykket frem gjennom Finnmark eller Finskekilen. På slutten av 1970-tallet ble det gjennomført en utredning i Forsvaret som vurderte om en skulle gjennomføre en utbygging av permanente forsvarsstillinger i Lyngen-området. I 1981 ble planene om en utbygging godkjent i Stortinget gjennom behandlingen av forsvarsbudsjettet. Stillingene som ble anlagt fra grensen mot Finland og Sverige til norskekysten gikk under kodenavnet Frøy og er deretter blitt hetende Frøy-stillingene, eller Frøy-linja. Disse stillingene har vært myteomspunnet siden byggingen startet tidlig på 1980-tallet og helt frem til i dag. Frøy-stillingene fremstilles særlig i media som at i dette forsvarsanlegget var stedet hvor et angrep fra Sovjetunionen skulle stanses. Var det dette som var hensikten med stillingene? Videre blir den tidvis beskrevet i ordelag som får en til å tenke på foreldede festningsanlegg à la Maginotlinjen, med sine fort og underjordiske jernbaner. Var det meningen at dette skulle bli en norsk versjon med fort og store underjordiske anlegg? Hvorfor bygde Forsvaret egentlig disse forsvarsstillingene? I denne oppgaven ser forfatteren på følgende problemstilling: Hvorfor ble det besluttet å gjennomføre en utbygging av permanente forsvarsstillinger i Lyngen-området i fredstid og hvorfor kom beslutningen på det tidspunktet den gjorde? Problemstillingen blir sett i lys av teorien om Nordisk balanse og de etablerte begrepsparene avskrekking og beroligelse samt integrasjon og avskjerming.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5223
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4935
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDHIS-3900en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Moderne historie (etter 1800): 083en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::History: 070::Modern history (after 1800): 083en
dc.subjectKald krigen
dc.subjectForsvareten
dc.subjectNord-Norgeen
dc.subjectFrøy-stillingeneen
dc.subjectFrøy-prosjekteten
dc.subjectFrøy-linjenen
dc.subjectLyngen-linjenen
dc.subjectLyngen festningen
dc.subjectHærenen
dc.titleEn norsk Maginotlinje? Forsvarets utbygging av permanente stilinger i Lyngen-området med vekt på Frøy-stillingeneen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record