Show simple item record

dc.contributor.advisorNorheim, Arne Johan
dc.contributor.authorKristoffersen, Agnete Egilsdatter
dc.date.accessioned2013-07-05T10:55:52Z
dc.date.available2013-07-05T10:55:52Z
dc.date.issued2013-06-27
dc.description.abstractKristoffersen har kartlagt bruken av alternative behandlingsformer blant norske kreftpasienter i en tid da loven på dette området var i betydelig endring. Metoden som har vært brukt er spørreundersøkelser der pasientene selv krysser av svarene. Tre utvalg har vært studert; Et landsrepresentativt utvalg av pasienter med minst fem års overlevelse tross dårlig prognose og deltakere i Tromsø undersøkelsen i hhv 2002 og 2007. For å rapportere bruk av alternativ behandling hos kreftpasienter, har Kristoffersen også utviklet en modell som tar hensyn til hvor involvert pasienten er i behandlingen. Modellen har fått mye oppmerksomhet og er også tatt i bruk internasjonalt. Kristoffersen finner utstrakt bruk av alternativ behandling blant kreftpasienter, men fremhever at tallene kanskje er mindre enn folk tror om en definerer alternativ behandling til det å gå, nettopp til en behandler. Blant de som hadde dårlig prognose fant hun at 17.5 % hadde fulgt et behandlingsforløp hos en alternativ behandler etter sin kreftdiagnose. Ble definisjonen av alternativ behandler utvidet til også å gjelde preparater og teknikker folk brukte selv, økte andelen til 48.2 %. For pasienter med bedre prognose var de tilsvarende andelene 8.5 og 35 %.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractKristoffersen har kartlagt bruken av alternative behandlingsformer blant norske kreftpasienter i en tid da loven på dette området var i betydelig endring. Metoden som har vært brukt er spørreundersøkelser der pasientene selv krysser av svarene. Tre utvalg har vært studert; Et landsrepresentativt utvalg av pasienter med minst fem års overlevelse tross dårlig prognose og deltakere i Tromsø undersøkelsen i hhv 2002 og 2007. For å rapportere bruk av alternativ behandling hos kreftpasienter, har Kristoffersen også utviklet en modell som tar hensyn til hvor involvert pasienten er i behandlingen. Modellen har fått mye oppmerksomhet og er også tatt i bruk internasjonalt. Kristoffersen finner utstrakt bruk av alternativ behandling blant kreftpasienter, men fremhever at tallene kanskje er mindre enn folk tror om en definerer alternativ behandling til det å gå, nettopp til en behandler. Blant de som hadde dårlig prognose fant hun at 17.5 % hadde fulgt et behandlingsforløp hos en alternativ behandler etter sin kreftdiagnose. Ble definisjonen av alternativ behandler utvidet til også å gjelde preparater og teknikker folk brukte selv, økte andelen til 48.2 %. For pasienter med bedre prognose var de tilsvarende andelene 8.5 og 35 %.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5255
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4967
dc.language.isoengen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en
dc.titleUse of complementary and alternative medicine among Norwegian cancer patientsen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record