Show simple item record

dc.contributor.advisorBrekke, Mary
dc.contributor.authorAas, Benedikte
dc.contributor.authorJensen, Marita
dc.date.accessioned2013-07-10T08:49:24Z
dc.date.available2013-07-10T08:49:24Z
dc.date.issued2013-05-13
dc.description.abstractTema for masteroppgaven er risikofaktorer som kan føre til ugyldig skolefravær. Problemstillingen har som målsetning å søke svar på om forhold ved individ, hjem, skole, miljø og andre sosiale forhold har betydning for elevers skolefravær. I oppgaven redegjør vi for ulike former og begreper for skolefravær. Oppgaven er en gjennomgang av eksisterende forskning og litteratur om temaet. I tillegg har vi brukt offentlige dokumenter for å finne hva som kan inngå i begrepet ugyldig skolefravær. Det er også forsøkt å belyse samfunnets syn på skolefravær. Vi ønsker at vår oppgave kan bidra til å rette fokus på risikofaktorer for høyt ugyldig skolefravær sett i forbindelse med skole- og oppvekstmiljø. Vi tenker at det er viktig at de som arbeider i skolen gjennom dette kan få kunnskap om risikofaktorer til ugyldig skolefravær og hvordan dette kan komme til uttrykk. Nøkkelord: Ugyldig skolefravær, skolenektingsatferd, skulk, skolevegring, skolefobi, skolenekting, elevfravær, foreldremotivert skolefravær, risikofaktorer, oppvekstmiljø, angst, depresjon, atferdsvansker, lærevansker, sosioøkonomiske forhold, konflikter i hjemmet, vold, rusmisbruk, omsorgssvikt, tilpasset opplæring, mobbing, skolemiljø, ungdom, skoleelever, skoleelever, litteraturstudie.en
dc.description.abstractThe thesis topic is risk factors that may lead to invalid school absence. The goal of our research is to find out to what extent individual, family, school, environment and other social factors affect students' school absences. In the thesis we explain different forms for, and concepts of, school absence. The thesis includes a review of existing research and literature on the topic. In addition, we have used public documents to find out what might be included in the term invalid school absences. The thesis also addresses society's views on school absenteeism. We wish that this thesis can contribute to the debate on risk factors for high truancy, with its particular focus on the connection between truancy and the pupil’s school- and home environment. We think it important that those who work in schools through this can get knowledge about risk factors for invalid school absence, and how these risk factors are expressed. Key words: School absence, school refusal behaviour, truancy, risk factors, childhood environment, anxiety, depression, behavioral problems, learning disabilities, socio-economic conditions, family conflicts, violence, substance abuse, mental illness, neglect, bullying, school environment, adolescents, school pupils.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5270
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4982
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.titleUgyldig skolefravær. En litteraturstudie om risikofaktorer til ugyldig skolefraværen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record