Show simple item record

dc.contributor.advisorStensholm, Ingrid
dc.contributor.authorSørensen, Wenche Stubkjær
dc.date.accessioned2013-07-11T08:51:33Z
dc.date.available2013-07-11T08:51:33Z
dc.date.issued2013-05-14
dc.description.abstractBakgrunn for undersøkelsen: Jeg har valgt å skrive en oppgave om innagerende ungdom fordi dette er et tema som trenger mer oppmerksomhet. Tidligere har det vært utagerende atferd som har fått det meste av oppmerksomheten, og dette er også naturlig da denne elevgruppen forstyrrer undervisningen i størst grad. Konsekvensene av innagerende atferd er man i økende grad blitt mer oppmerksom på (Bru, 2011) og flere velger å rette oppmerksomheten mot denne atferden. Formål og problemstilling: Med denne oppgaven ønsker jeg å rette fokus på de innagerende elevene, tale for de som ikke taler for seg selv. Jeg ønsker å se på hva skolen og læreren gjør for å ivareta de innagerende elevene, dermed ble problemstillingen min følgende: «Hvordan ivaretar skolen den innagerende ungdomsskoleeleven?» Metode: Jeg har valgt å bruke intervju som metode. Ut fra problemstillingen vurderte jeg dette som den mest egnede metoden. Jeg har valgt å intervjue to lærere som arbeider på to forskjellige ungdomsskoler, en sosiallærer som arbeider på en ungdomsskole, en miljøarbeider som arbeider på videregående skole og to helsesøstre som arbeider på ungdomsskoler. I tillegg til disse informantene har jeg også intervjuet en ansatt i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Jeg hadde krav til informantene mine om at de skulle jobbe på ungdomsskole eller videregående skole og at de hadde erfaringer med innagerende atferd. Til lærerne stilte jeg i tillegg krav om at de skulle være kontaktlærer. Informanten fra BUP måtte ha erfaringer på innagerende atferd Resultater: Undersøkelsen viste at informantene hadde kunnskap om innagerende atferd og når dette ble en problematferd. Til tross for dette virket det som at noen av informantene ikke klarer å gjenkjenne atferden på egne elever. Det kom frem at skolen ikke hadde fokus på innagerende atferd, og manglet rutiner for å oppdage atferden. Dette indikerer at lærerne står alene i sin vurdering av innagerende atferd. En av informantene påpekte at skolen hadde tiltak og rutiner i forhold til utagerende atferd og fravær.  en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5273
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4987
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3901en
dc.subjectungdomsskoleen
dc.subjectskolens ansvaren
dc.subjectLærernes ansvaren
dc.subjectinnadvendten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.titleInnagerende atferd. Hvordan ivaretar skolen den innagerende ungdomsskoleeleven?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)