Show simple item record

dc.contributor.advisorStensholm, Ingrid
dc.contributor.authorHansen, Gørill
dc.date.accessioned2013-07-11T11:52:58Z
dc.date.available2013-07-11T11:52:58Z
dc.date.issued2013-05-13
dc.description.abstractProblemområde: I oppgaven vil fokuset være rettet mot barn med innadvendt atferd, som skal over i en ny arena, grunnskolen. Forskning viser at barn med innadvendt atferd forsvinner lett i mengden av andre barn i barnehage og skole. Denne gruppen barn har større risiko for å utvikle angstproblematikk, om det ikke settes i gang tiltak tidlig. Overgangen fra barnehage og skole sies å kunne være avgjørende for hele elevens skolegang, det vil derfor i oppgaven bli sett på om barn får mulighet til en god overgang i undersøkelseskommunen min, og hva pedagogene i min undersøkelse tenker kan gjøres for å hjelpe barn i overgangssituasjonen. Metode: Den metodiske tilnærmingen i oppgaven er kvalitativ. Halvstrukturert intervju er brukt som forskningsdesign. Undersøkelsen er basert på 8 informanters erfaringer og synspunkter. Formålet med oppgaven er å drøfte pedagogenes egne erfaringer fra overgangssituasjonen og hva de synes er viktig med tanke på å hjelpe denne gruppen barn. Resultatet fra undersøkelsen min er ikke generaliserbart, men den kan gi en pekepinn på veien videre med tanke på den ovenfor nevnte gruppen barn, og overgangssituasjonen barnehage/skole. Hovedkonklusjoner: I følge min undersøkelse er det et ønske om tettere samarbeid mellom skole og barnehage, med noen fastsatte rutiner som kan sikre og trygge overgangen for alle barn. Å lage ett felles overføringsskjema fra barnehage til skole, der en del informasjon om barnet blir gitt skolen før skolestart er foreslått som tiltak. Førskolepedagoger hjelper barn med innadvendt atferd ved å sette inn ulike tiltak. De forsøker å bygge opp relasjon med barnet, slik at barnet skal kunne føle seg trygg på dem. Likevel ser informantene på dialog med innadvendte barn som utfordrende å få til. I grunnskolen settes det inn ulike tiltak i oppstarten av første klasse for å bygge opp vennskapsrelasjoner og relasjon barn-voksen. Det kan likevel se ut til at barn med innadvendt atferd får mulighet til å forsvinne mer i mengden av andre barn på skolen, kontra barnehagen. Undersøkelse viser at pedagoger kan trenge økt kompetanse på emnene innadvendt atferd, dialog og relasjonsbygging, for å bedre kunne hjelpe barn med innadvendt atferd i overgangen til skole.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5277
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_4988
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901en
dc.subjectInnadvendt atferden
dc.subjectovergangeren
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.titleHvordan hjelpe barn med innadvendt atferd i overgangssituasjonen barnehage/skole?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record