Show simple item record

dc.contributor.advisorKarlsen Bæck, Unn-Doris
dc.contributor.authorDale, Clas
dc.date.accessioned2013-07-12T09:09:54Z
dc.date.available2013-07-12T09:09:54Z
dc.date.issued2013-05-16
dc.description.abstractI denne oppgaven undersøkes bakgrunnsfaktorer og årsakssammenhenger i forbindelse med at frafallet på yrkesfaglig studieretning har det omfanget det har. Med forståelsen om at motivasjon for læring er grunnleggende forhold i skolesammenheng, har jeg sett på samspillet mellom nivåer og på linjene fra makro til mikronivå, for i neste omgang å finne svar på motiverende læringsfaktorer. Denne kvalitative undersøkelsen er i hovedsak utført ved hjelp av intervju, observasjon og dokumentstudier. På den ene siden har jeg vurdert forhold rundt skolens og utdanningssystemets særegenheter, dette på bakgrunn av læreplanverk, andre teoretiske studier og egen erfarings-basert informasjon. På den andre siden har jeg utført et forskningsarbeid der jeg har sett på hvordan attføringstiltaket Igang ved Tromsprodukt AS (TP) har sin helhetlige oppbygning og målsetninger. Studiens problemstilling har som målsetning å belyse: På hvilken måte kan metodikk, strategier og strukturer styrke motivasjon for læring? Hva kan Igang-tiltaket lære oss? Dette undersøkes og besvares ved hjelp av tre forskningsspørsmål (uthevet): Hva kjennetegner god metodikk, og hvordan kan denne anvendes? Hva kjennetegner gode strategier? Funnene hva angår metoder og strategier viser oss at en helhetlig og kvalitetsmessig tenkning direkte dreid mot yrket eleven har valgt å utdanne seg til, kan virke positivt hva angår motivasjon. Videre har undersøkelsen vist at målrettede aktiviteter knyttet opp mot relasjonsbygging, samt et yrkesrettet fokus og arbeidsrelatert aktivitet vært motivasjonsfremmende. Bruk av individuell plan og kontrakt, fulgt opp av en veiledningsorientert arbeidsmetode og solid lærertetthet vil sikre hensiktsmessig og målrettet fokus i hele undervisningssituasjonen. Dette krever et godt planverk, gjennomtenkte strategier og målrettet undervisningsaktivitet. Hvilken betydning har Strukturelle rammer for hvordan individets forutsetninger for å lære påvirkes? For at metodene og strategiene skal komme på dagsordenen, og være aktive, kreves det et apparat som legger til rette for og kvalitetssikrer denne aktiviteten. Her er det at strukturenes betydning blir sentrale. Med tanke på hvor i de strukturelle nivåene at det er mest nærliggende og realistisk å kunne forvente endring, har jeg funnet at det er i fra skoleeier og ned til lærer-nivå de største mulighetene ligger.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5282
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5000
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDPED-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en
dc.titlePå hvilken måte kan metodikk, strategier og strukturer styrke motivasjonen for læring? Hva kan Igang prosjektet lære oss?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record