Show simple item record

dc.contributor.advisorNyseth, Torill
dc.contributor.authorBjørnsborg, Monica
dc.date.accessioned2013-07-29T10:47:25Z
dc.date.available2013-07-29T10:47:25Z
dc.date.issued2013-05-25
dc.description.abstractEndring er et viktig fenomen i tiden. Det nærmest forventes at individer og organisasjoner skal være opptatt av endringer, og det stilles stadig sterkere krav om å endre seg. Bedriften i min undersøkelse gjennomgikk en omfattende omstillingsprosess. Jeg ønsket derfor å undersøke om bedriften gjennom prosessen utviklet seg i retning av å bli en mer moderne organisasjon. Størst vekt legges i denne avhandlingen på ledelse, mål og måloppnåelse. Organisasjonskulturen som synes å ha rådet i bedriften før omstillingen beskrives gjennom et kulturelt perspektiv. For å beskrive hva som kjennetegner den nye organisasjonen anvendes et verktøyperspektiv. Mine funn viser at i den nye organisasjonen utøves ledelse mer indirekte i form av styring gjennom formell struktur. Når det gjelder mål og måloppnåelse er funnene mer delt. På noen områder kan det synes som at måloppnåelsen har økt, mens på andre områder peker funnene i retning av at den gamle kulturen fortsatt råder. Samlet viser mine funn at den nye organisasjonen er blitt mer effektiv, og til en viss grad mer lærevillig og utviklingsorientert. Rester av gamle organisasjonsverktøy fungerer side om side med nye, noe som gjør at den nye organisasjonen kan sies å ha utviklet flere likhetstrekk med en idealtypisk multistandard organisasjon.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5329
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5042
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleOmstilling i Studentsamskipnaden - fra tradisjonell familie til multistandard organisasjonen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record