Show simple item record

dc.contributor.advisorArntzen, Even
dc.contributor.authorLarsen, Irene Karin Kristine
dc.date.accessioned2013-08-30T08:43:23Z
dc.date.available2013-08-30T08:43:23Z
dc.date.issued2012-05-15
dc.description.abstractMasteroppgaven tar for seg det samfunnskritiske perspektivet, og de grenseoverskridende elementene, i Ødegårds diktsamling "Det blomstra så sinnsjukt." De grenseoverskridende elementene kan på mange måter sees i sammenheng med samfunnskritikken, en kritikk som først og fremst ligger implisitt i diktene. En sentral teoretiker i denne oppgaven er Mikhail Bakhtin. Bakhtin var grunnleggende opptatt av teksters flerstemthet og flertydighet, og at en litterær tekst alltid, i større eller mindre grad, er i dialog med andre tekster eller ikke-tekstlige fenomener. Bakhtin var også opptatt av å se form og innhold som en enhet. og i forsøket på å finne frem til grenseoverskridelsene, og de samfunnskritiske elementene i diktsamlinga, har det vært viktig å vektlegge både stil og kontekst. Målet med å utforske grenseperspektivene, og å belyse de samfunnsmessige perspektivene i denne diktsamlinga, har ikke vært å komme frem til klare og entydige resultater, men heller å finne frem til hvilke ulike språklige og tematiske elementer som spiller med og mot hverandre i diktsamlinga, og som dermed skaper den komplekse, men ikke nødvendigvis enhetlige, strukturen som denne diktsamlinga kan sies å være. Andre sentrale teoretikere som trekkes inn for å belyse problemstillingene i oppgavene, er filosofene Hannah Arendt og Theodor W. Adorno. Også Michel Foucaults verk "Galskapens historie" vil bli vist til gjennom en del drøftinger i oppgaven.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5370
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5073
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2012 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDALI-3910en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040en
dc.titleGrenseoverskridelser og samfunnskritisk blikk i Knut Ødegårds diktsamling " Det blomstra så sinnsjukt."en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)