Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Richard
dc.contributor.authorØstvik, Kristin Forfang Raae
dc.date.accessioned2013-09-11T11:42:17Z
dc.date.available2013-09-11T11:42:17Z
dc.date.issued2009-11-01
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er læreres arbeid med LP-modellen (LP står for læringsmiljø og pedagogisk analyse) og om dette arbeidet er med på å utvikle deres relasjonskompetanse. Sentralt i LP-modellen settes fokus på lærer-elev relasjonen og elev-elev relasjonen som betydningsfulle faktorer for elevtrivsel og læringsmiljø. Ved bruk av en analysemodell skal lærerne vurdere disse faktorene samt andre, som mulige opprettholdende faktorer for uønsket elevatferd og læringsproblemer. Jeg har formulert følgende problemstilling: Kan lærergruppers systematiske bruk av en systemteoretisk analysemodell med fokus på elevers læringsmiljø, bidra til utvikling av lærernes relasjonskompetanse? Formålet med oppgaven er å finne ut om lærerne har fått ny kunnskap om relasjoners betydning for læringsmiljøet, om arbeidet i lærergruppene har gitt større grad av refleksjon over egen klasseledelse i et relasjonelt perspektiv, og om dette gjenspeiler seg i utviklingen av strategier og tiltak. Forskningen tar utgangspunkt i to skoler på slutten av deres andre år med implementering av modellen. I oppgaven presenteres systemteorien som ligger bak LP-modellen samt hvordan lærerne arbeider med modellen i lærergruppene. Sentralt i oppgaven er begrepet relasjonskompetanse. Relasjonskompetanse defineres i oppgaven ved åtte dimensjoner. Jeg har valgt ulike metoder som intervju og dokument for innhenting av data. Med dette ønsker jeg å øke dataenes kvalitet. Analysen av materialet tematieres og deles inn i en beskrivende og en fortolkende fase for hvert tema. Den beskrivende fasen gir en første orden og oversikt over materialet. Data fra intervju og dokument fortolkes deretter opp mot sentrale funn som samlet trer fram i datagrunnlaget og ut fra teorien i oppgaven. Jeg fant i undersøkelsen min at lærerne ved deltagelse i LP gjennom to år sier at de har fått ny kunnskap om relasjoners betydning for læringsmiljøet, og de er villige til å reflektere over egen ledelse i klassen. De sier også at det er vanskelig å sette fokus på seg selv. Lærerne viser i intervju og gjennom dokumenter at de har fokus på relasjonelle forhold i skolen. De sier at de er inne i en prosess og at ting tar tid. Utvalget i oppgaven er så pass lite at jeg ikke generaliserer, men viser til tendenser i materialet som sier at arbeidet med analysemodellen i lærergruppene har bidratt til utvikling av lærernes relasjonskompetanse.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5391
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5097
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2009 The Author(s)
dc.subject.courseIDPED-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en
dc.subjectPedagogiske fag: 280en
dc.subjectLP-modellenen
dc.subjectrelasjonskompetanseen
dc.subjectanalysemodellen
dc.subjectlæringsmiljøen
dc.subjectlærergrupperen
dc.subjectsystemteorien
dc.titleLærergrupper, systemteori og relasjonskompetanseen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record