Show simple item record

dc.contributor.advisorAndreassen, Karin
dc.contributor.advisorRafaelsen, Bjarne
dc.contributor.authorSommerseth, Audun Strand
dc.date.accessioned2013-09-17T10:44:20Z
dc.date.available2013-09-17T10:44:20Z
dc.date.issued2013-08-15
dc.description.abstractBatymetridata og 2D og 3D seismisk data og er brukt for å kartlegge formelementer i det sørvestlige Barentshavet. Megaskala glasiale lineasjoner (MSGL) kartlagt i de glasiale trauene indikerer tidligere isstrømaktivitet i Bjørnøyrenna og Djuprenna. Dynamiske endringer i strømningsretning er påvist fra MSGL med ulike orienteringer som kutter hverandre. Ut fra kartlagte MSGL er 10 strømningssett laget. Disse indikerer at isstrømmer i Bjørnøyrenna drenerte is fra store områder i nordøst. Isstrømmene i Djuprenna drenerte fjorder som Tanafjorden og Varangerfjorden, men også områder lengre øst i Barentshavet. Totalt er tre deglasiasjonstrinn påvist: Trinn 1) 17.1-16.6 ka; trinn 2) 17-1/16.6-16 ka og; trinn 3) 16 ka. Trinn 1 representerer tilbaketrekning av isen fra en ~300 km bred grunningssonekile i ytre Bjørnøyrenna mellom 17.1 og 16.6 ka. Grunningssonekilen overlappes delvis av Nordkappbanken Sedimentkile, en avsetning som er opp mot 120 meter tykk og har et areal på ~25 000km2. Sedimentkilen ble avsatt mellom 17.1-16.6 og 16 ka og representerer trinn 2. Deretter følger trinn 3, et regionalt framrykk av isstrømmene i Bjørnøyrenna og Djuprenna der Nordkappbanken Bueformede Rygg, Nordkappbanken Østlige Sedimentkile og en grunningssonekile i det sentrale Bjørnøyrenna ble avsatt. De store avsetningene viser at det var flere omfattende endringer i isens dynamikk under deglasiasjonen av det sørvestlige Barentshavet. Mindre formelementer som randmorener, smeltevannskanaler og “hill-hole pair” viser at mindre framrykk og tilbaketrekninger av isen var vanlig under deglasiasjonen av det sørvestlige Barentshavet. Havbunnen i Bjørnøyrenna og på Nordkappbanken er sterkt preget av isfjell-pløyespor. Det store antallet pløyespor er relatert til en periode med økt kalvingsrate for ~16 ka, og antas derfor å ha sammenheng med et regionalt framrykk av is under trinn 3.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5401
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5103
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDGEO-3900en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Petroleum geology and petroleum geophysics: 464en
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Geofag: 450::Petroleumsgeologi og -geofysikk: 464en
dc.titleIsstrømdynamikk og havbunnsgeomorfologi fra deglasiasjonen av det sørvestlige Barentshav, basert på 3D-, 2D-seismisk og batymetrisk dataen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)