Show simple item record

dc.contributor.advisorBlencke, Hans-Matti
dc.contributor.authorBjørsvik, Magnus Støback
dc.date.accessioned2013-09-20T13:48:24Z
dc.date.available2013-09-20T13:48:24Z
dc.date.issued2013-05-15
dc.description.abstractAntibiotikaresistens er vurdert som den største trusselen knyttet til behandling av de smittsomme sykdommene i den vestlige verden, på grunn av økningen i infeksjoner som følge av multiresistente bakterier. Nylige sykdomsutbrudd forårsaket av bakterier med total eller delvis resistens mot tilgjengelige antibiotika, kan være meget alvorlige siden mulighetene for behandling er svært begrenset. Marin bioprospektering er utforskning av marine kilder med hensikt å finne biologisk aktive forbindelser som kan benyttes i forskning og utvikling av nye medisiner. Målet med denne oppgaven var å lage en biosensor for detektering av virkningsmåten til nyoppdagede antimikrobielle peptider i E. coli. En slik sensor vil kunne gjøre arbeidet med testing av nyoppdagede antimikrobielle peptider lettere og mer effektiv. Det ble benyttet bioteknologiske arbeidsmetoder for å inkorporere egnede reportergener kodende for fluorescerende proteiner, i et system hvor fargene kunne avleses i en fluorescensplateleser. Innledende tester tyder på delvis funksjonalitet, men systemet krever tilpasninger i både promotorvalg og valg av fluorescerende proteiner. Videre arbeid involverer finjustering av systemene for å unngå bakgrunnssignaler fra bakterier og dyrkningsmedie. Det gjenstår også arbeid med inkorporering i en E. coli villstamme, for å kunne måle direkte påvirkning av cellulære prosesser i villstammer av E. coli.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5416
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5111
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDBIO-3901en
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Bioteknologi: 590en
dc.subjectVDP::Technology: 500::Biotechnology: 590en
dc.titleDesign av en transkripsjonssensor i Escherichia coli : til deteksjon av virkningsmåten til nyoppdagede antimikrobielle peptideren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)