Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Ketil Lenert Hansen
dc.contributor.advisorMelhus, Marita
dc.contributor.authorAleksandersen, Risten Turi
dc.date.accessioned2013-10-21T07:37:47Z
dc.date.available2013-10-21T07:37:47Z
dc.date.issued2013-08-29
dc.description.abstractBakgrunn: Muskel- og skjelettplager er en av de hyppigste årsakene til sykefravær og uføretrygd i Norge. Det finnes lite forskning om muskel- og skjelettsmerter blant urfolk, både internasjonalt og i Arktiske områder. Formål: Se på risiko for kroniske muskel- og skjelettsmerter blant ulike etniske grupper i en Nordnorsk befolkning. Analysere om sosioøkonomiske faktorer kan påvirke til eventuelle forskjeller i risiko for muskel- og skjelettsmerter i ulike etniske grupper. Materiale og metode: Tverrsnittsundersøkelse. Datamaterialet er fra helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetning, kalt SAMINOR-undersøkelsen, som ble gjennomført i 2003-2004 av Universitetet i Tromsø ved Senter for samisk helseforskning i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Deltakere mellom 36-65 år med samisk, kvensk eller norsk bakgrunn ble inkludert i studien. Til sammen var det 11 956 personer som ble inkludert i studien. Krysstabell og logistisk regresjon ble brukt som statistiske metoder. Resultat: Kvenske menn og kvinner på innlandet har en forhøyet odds for kroniske muskel- og skjelettsmerter, sammenlignet med norske som bor på kysten. Odds ratio justert for alder og utdanningsnivå for kvenske menn på innlandet var 2,28 (95% KI: 1,3-4,0 p= 0,003) og for kvenske kvinner på innlandet 3,84 (95% KI: 1,3-11,7 p=0,002). På grunn av få kvener på innlandet er det knyttet usikkerhet til estimatene. Samisktalende menn og kvinner som bor på innlandet har lavere odds sammenlignet med norske som bor på kysten. Odds ratio justert for alder og utdanningsnivå for samisktalende menn var 0,75 (95% KI: 0,7-0,9 p= <0,001) og for samisktalende kvinner på innlandet var 0,71 (95% KI: 0,5-0,9 p= 0,009). Alder og utdanningsnivå påvirker ikke forskjellene mellom de ulike etniske gruppene. Konklusjon: Forskjellene mellom de ulike etniske gruppene er ikke er avhengig av alder og utdanningsnivå. Det kan tyde på at det er andre faktorer som gjør seg gjeldende når det gjelder kroniske muske- og skjelettsmerter blant ulike etniske grupper. Det er nødvendig å få mer sikre data om helsesituasjonen for kvener i Norge.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5455
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5155
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDHEL-3950en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en
dc.titleEtniske forskjeller i risiko for kroniske muskel- og skjelettsmerter blant en befolkning i Nord-Norge: SAMINOR-undersøkelsenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)