Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Bjørnar
dc.contributor.authorPétursdóttir, Þóra
dc.date.accessioned2013-11-14T13:17:23Z
dc.date.available2013-11-14T13:17:23Z
dc.date.issued2013-11-01
dc.description.abstractThe thesis is both part of and a critical response to the turn to things or the “new materialisms” developing within the humanities and social sciences during the last two decades. Based on the archaeological exploration of two recently abandoned herring stations in Iceland’s Northwest and their rich assemblages of decaying matter, the thesis seeks to scrutinize the fate of archaeological things within this new theoretical landscape. How do these soiled, broken, useless, abandoned or discarded things respond to the predominantly positive and humanly defined imperatives (e.g. agency, mobility, personality) mobilized in the current reconstitution of things/non-humans? The thesis reflects on this and how a turn to archaeological things – or an archaeological insight – can contribute with a different and broader understanding of things, their characteristics, capacities and non-human agency. This is accomplished through the exploration of three themes; the aesthetics of waste and heritage, the materiality of memory and the significance of things, which further contribute to nuance the current efforts of turning to things by throwing light on the conditions, constraints and potentials of such a turn.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.description.popularabstractDenne avhandlingen kan både sees som en del av og en kritisk respons til den mye omtalte ”ting-vendingen” som vi har vært vitne til i humaniora og samfunnsvitenskapene de siste par tiår. Med utgangspunkt i samtidsarkeologiske undersøkelser av to nedlagte sildefabrikker på nordvestkysten av Island har den som mål å undersøke betingelsene til de arkeologiske tingene i dette nye teoretiske landskapet. Hvordan forholder disse skitne, ødelagte og forlatte objektene seg i forhold til de udelt positive - og overveiende menneskelige kvalitetene - som ting og ikke-mennesker tilskrives i den pågående teoretiske rehabiliteringen av dem, dvs. som handlingskraftige, individuelle, dynamiske, livlige, osv.? Avhandlingen reflekterer over dette og hvordan en vending mot arkeologiske ting – og en arkeologisk innsikt – kan bidra til en ny forståelse av ting, deres egenhet og genuine ikke-menneskelige kvaliteter. Dette gjøres gjennom en undersøkelse av tre tema: avfallets og kulturarvens estetikk, minnets materialitet, og tingenes betydning, og som samlet bidrar til å nyansere dagens teoretiske bestrebelser på å vende seg mot tingene.en
dc.description.sponsorshipThe Research Council of Norwayen
dc.descriptionThe papers of this thesis are not available in Munin: <br/>A. Þóra Pétursdóttir: 'Small Things Forgotten Now Included, or What Else Do Things Deserve?', International Journal of Historical Archaeology (2012), vol. 16(3):577-603, available at <a href=http://dx.doi.org/10.1007/s10761-012-0191-0>http://dx.doi.org/10.1007/s10761-012-0191-0</a> <br/>B. Þóra Pétursdóttir: 'Concrete matters: Ruins of modernity and the things called heritage', Journal of Social Archaeology (2012), vol. 13(1):31–53, available at <a href=http://dx.doi.org/10.1177/1469605312456342>http://dx.doi.org/10.1177/1469605312456342</a> <br/>C. Þóra Pétursdóttir: 'Things out-of-hand: the aesthetics of abandonment' (manuscript) <br/>D. Þóra Pétursdóttir and Bjørnar Olsen: 'Modern Ruins: Remembrance, Resistance and Ruin Value' (manuscript) <br/>E. Þóra Pétursdóttir and Bjørnar Olsen: 'Imaging modern decay: the aesthetics of ruin photography' (manuscript)en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5508
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5208
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDDOKTOR-001en
dc.subjectVDP::Humanities: 000::Archeology: 090en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Arkeologi: 090en
dc.subjectThing-theoryen
dc.subjectHeritageen
dc.subjectAestheticsen
dc.titleConcrete Matters: Towards an Archaeology of Thingsen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record