Show simple item record

dc.contributor.advisorLillevik, Ingrid Johanne
dc.contributor.authorNilssen, Christine
dc.date.accessioned2013-12-04T07:34:29Z
dc.date.available2013-12-04T07:34:29Z
dc.date.issued2013-05-02
dc.description.abstractStraffeloven § 44 bestemmer at en person som har begått en straffbar handling ikke kan straffes dersom han på handlingstiden var psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad. Oppgaven retter seg mot psykosealternativet i straffeloven § 44 i saker om utilregnelighet. I straffesaker der det foreligger tvil om tiltalte er tilregnelig skal det etter dagens regler vurderes om han på handlingstiden hadde en medisinsk diagnose som i rettslig forstand faller under begrepet ”psykose”. Dersom tiltalte var psykotisk på handlingstiden, må han anses for å være utilregnelig og kan dermed ikke straffes. Norsk strafferett følger således et medisinsk prinsipp. Formålet med oppgaven er å vurdere om norsk strafferett fortsatt bør beholde det medisinske prinsipp eller om et annet prinsipp vil være mer hensiktsmessig å følge. For å belyse andre utilregnelighetsprinsipper vil det bli redegjort for psykosetilstanden som utilregnelighetsgrunn i Danmark og i Sverige. Deretter vil det bli drøftet og vurdert om de nåværende utilregnelighetsreglene i norsk strafferett bør endres.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5565
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5266
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDJUR-3902en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en
dc.titlePsykosealternativet i straffeloven § 44: En vurdering av det medisinske prinsipp i norsk strafferetten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record