Show simple item record

dc.contributor.advisorStornes, Audun
dc.contributor.authorJohansen, Kim Fredrik
dc.date.accessioned2013-12-04T12:30:19Z
dc.date.available2013-12-04T12:30:19Z
dc.date.issued2013-05-03
dc.description.abstractDette er en petroleumsrettslig avhandling. Avhandlingen omhandler ulike rettsvirkninger ved endringer i eller avvik fra forutsetningene som er lagt til grunn i en godkjent plan for utbygging og drift (PUD) av en petroleumsforekomst, jf. petrl. § 4-2. Arbeidet vurderer både offentligrettslige og privatrettslige virkninger av at det oppstår endringer i PUD. Temaet er inspirert av Yme-saken. Denne saken omhandler et mislykket petroleumsutbyggingsprosjekt med kostnadsoverskridelser på nesten 5 milliarder NOK. Avhandlingen reiser forvaltningsrettslige problemstillinger om myndighetenes adgang til å foreta senere inngrep i en godkjent PUD. I tillegg aktualiseres de privatrettslige aspektene ved et utbyggingsprosjekt. Det blir herunder sett på samarbeidsavtalen som blir inngått mellom deltagerne i en utvinningslisens, jf. petrl. § 3-3. Den privatrettslige problemstillingen er om en deltager i samarbeidsavtalen kan si seg ubundet av en endret eller ny PUD. For å besvare dette spørsmålet, blir PUDs privatrettslige karakter analysert. I tillegg blir det avgjort hvilke tolkningsprisnipper som gjelder for samarbeidsavtalen. De svar en kommer frem til, er i stor grad basert på analogiske tolkninger. De gjennomgående problemstillingene har et tverrdisiplinært preg over seg idet det henvises til flere ulike rettsområder for å finne rettskildemessig grunnlag. Avslutningsvis anføres det et materielt løsningsforslag for den privatrettslige problemstillingen.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5570
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5268
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3902en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Offentlig rett: 343en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Public law: 343en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Privatrett: 342en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Private law: 342en
dc.titleRettsvirkninger ved endringer og avvik i en godkjent plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomsten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)