Show simple item record

dc.contributor.advisorHøier, Jorun
dc.contributor.authorTangvik, Vigdis Abelvik
dc.date.accessioned2014-01-06T11:52:24Z
dc.date.available2014-01-06T11:52:24Z
dc.date.issued2013-10-31
dc.description.abstractTema for masteroppgaven er læreres erfaringer med LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse). Problemstillingen er: Hvordan opplever lærere arbeidet med LP-modellen, og har det hatt innvirkning på deres praksis? Formålet er å beskrive erfaringer fra lærergruppene, hvilken innvirkning LP-modellen har hatt på forståelsen for problematferd, og om den har hatt innvirkning på deres og skolens praksis. I oppgavens teoridel har jeg gjort rede for problematferd, systemteori og læringsmiljø. Jeg har også beskrevet LP-modellen. Jeg har brukt et kvalitativt forskningsintervju for innsamling av data. Analyse av data er gjort gjennom en temasentrert tilnærming. Sentrale funn blir presentert for deretter å bli drøftet i lys av teorien. Jeg har funnet at lærerne i min undersøkelse har opplevd arbeidet i lærergruppene som positivt. De forstår og håndterer problematferd i stor grad ut fra et relasjonelt perspektiv og de beskriver at LP-modellen har medført at de har fått et større fokus på sin egen rolle. I forhold til skolen som helhet sier de at det har blitt større åpenhet og økt grad av samarbeid i kollegiet. Utvalget mitt er så lite at en generalisering ikke er mulig, hensikten har vært å gi en beskrivelse av noen læreres erfaringer.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5693
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5393
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDPED-3901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.titleLP-modellen - Erfaringer med fokus på lærergruppearbeid, problematferd og utvikling av egen praksisen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)