Show simple item record

dc.contributor.advisorØian, Pål
dc.contributor.authorStalheim, Jorun Melteig
dc.date.accessioned2014-01-13T09:29:16Z
dc.date.available2014-01-13T09:29:16Z
dc.date.issued2013-05-28
dc.description.abstractBakgrunn. Preeklampsi (svangerskapsforgiftning) kompliserer 3% av alle svangerskap i Norge og står årlig for maternell død hos 63000 kvinner verden over. Målet med denne systematiske oversikten er å se om acetylsalisylsyre eller antioksidanter kan ha en forebyggende effekt på kvinner i høy risiko for å utvikle preeklampsi. Materialer og metode. Jeg gjorde en systematisk oversikt ved å søke etter randomiserte studier om acetylsalisylsyre og antioksidanter som profylakse mot preeklampsi, i databasen Medline. Resultat. Søket om acetylsalisylsyre gav 7 artikler med totalt 15729 kvinner og søket om antioksidanter gav 5 studier med totalt 7956 kvinner. Fire av artiklene om acetylsalisylsyre viste reduksjon i relativ risiko for preeklampsi, mens tre viste økning. Tre av artiklene om antioksidanter viste reduksjon i relativ risiko for preeklampsi, mens to viste økning. Konklusjon. Mye tyder på at lavdose acetylsalisylsyre kan virke forebyggende hvis det innsettes tidlig og da kun til de med spesielt høy risiko for å utvikle preeklampsi. Funn ved ultralyd doppler av a.uterina med samtidig høy risiko for preeklampsi, kan være en god indikasjon for innsetting av acetylsalisylsyre. Det er heller ikke observert alvorlige bivirkninger av tiltaket. Antioksidanter har kun en svak forebyggende effekt mot preeklampsi og flere bivirkninger enn forventet. Resultatene tyder derfor på at denne type profylakse ikke skal gis, ut i fra dagens kunnskap.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5757
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5462
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDMED-3950en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en
dc.subjectVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Gynecology and obstetrics: 756en
dc.titleProfylakse mot preeklampsi - en systematisk oversikten
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)