Show simple item record

dc.contributor.advisorSkogdal, Signhild
dc.contributor.authorJohansen, Kristina
dc.date.accessioned2014-01-20T07:43:50Z
dc.date.available2014-01-20T07:43:50Z
dc.date.issued2013-11-15
dc.description.abstractVi bruker språket til å uttrykke oss og til å motta tanker, ideer og følelser. På den måten knytter språket oss sammen, og påvirker hele vår tilværelse. Afasirammede har dessverre redusert evne til å bruke språket i kommunikasjon, og det er derfor stor enighet om at afasien i ulik grad endrer forutsetningene for å delta i samtaler. På bakgrunn av dette viser forskning at det er sammenheng mellom kommunikasjonsvansker som afasi og livskvalitet eller psykososial velvære. Med tanke på samtalens betydning for oss mennesker, og med utgangspunkt i en sosial tilnærming til forståelsen av afasi ønsket jeg å undersøke samtaledeltakernes dialogiske samspillsevne. Dette innebærer å forstå kommunikasjon som et samarbeidsprosjekt, fordi begge eller alle samtaledeltakerne har et ansvar for at kommunikasjonssituasjonen fungerer (Lind, 2000). Undersøkelsens problemstilling er: ”Hvordan skape felles forståelse i en samtale mellom en afasirammet person og en normaltalende person til tross for hyppige ordletingsvansker?”. Det viste seg at de måtte bruke tid på å oppnå felles forståelse, men at dette er noe begge samtaledeltakerne tok hensyn til. Resultater bekreftet at den afasirammedes hyppige ordleting førte til stadige behov for gjettinger, omformuleringer og skriving, for å få frem meningen. Likevel ville Aron gjerne kommunisere, og det viste seg at han hadde et stort overskudd til stadig å forsøke å formidle noe og ikke gi opp med å få frem meningen sin. Han brukte for eksempel ekstra forklaringer og relaterte ord når han hadde ordleting. Videre kunne han peke på konkrete ting eller skrive ned tall. De overnevnte funnene bekrefter at Aron hadde både kunnskap om og evnen til å benytte seg av ulike kommunikasjonsstrategier. I tillegg bidro Noah til å muliggjøre Arons samtaledeltakelse ved å lytte aktivt og benytte deltakelsesfremmende strategier som nok tid og tålmodighet. Resultater viser at Noah ventet tålmodig mens Aron skrev bokstaver eller tall. På bakgrunn av resultatene som har fremkommet i denne undersøkelsen konkluderes det med at de hele tiden samarbeidet for å oppnå felles forståelse. Ved hjelp av ulike kommunikasjonsstrategier forhandlet de om samkonstruksjon av mening, og slik kom de frem til felles forståelse av hvem eller hva de snakker om. Nøkkelord: Afasi – kommunikasjon – samtale – felles forståelse – samarbeidsprosjekten
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5770
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5473
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDLOG-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.subjectafasien
dc.subjectkommunikasjonen
dc.subjectsamtaleen
dc.subjectfelles forståelseen
dc.subjectsamarbeidsprosjekten
dc.titleKommunikasjon ved afasi - et samarbeid mellom deltakerne : en kasusstudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record