Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Hilde Marie
dc.contributor.authorGabrielsen, Robert
dc.contributor.authorPedersen, Bjørnar Dahler
dc.date.accessioned2014-02-10T11:33:05Z
dc.date.available2014-02-10T11:33:05Z
dc.date.issued2013-11
dc.description.abstractBakgrunn for studien har opphav i Forsvarets egen erkjennelse av at endringer i omgivelsene krever at de tar grep om organisasjonens strategiske kompetansestyring. En av Forsvarets største utfordringer per i dag er å anskaffe, utvikle og anvende kompetanse. Hensikten med vår oppgave har vært å undersøke hvordan Forsvarets kompetanseplanlegging er koblet sammen med øvrige strategier i sektoren. Det viktigste funnet i vår oppgave er at Forsvarets kompetansestrategi kjennetegnes med at de nedskrevne personalpolitiske aspektene i mindre grad samsvarer med organisasjonens praksis. Personalpolitikken oppleves å være mindre tilpasset dagens organisasjonsstruktur. Videre viser våre funn at kompetansearbeid kan bli bedre forankret i Forsvarets øvrige strategier. Lav prioritering av personalfeltet kombinert med manglende styringsdokumenter, som angir mål og retning for kompetanseplanlegging, er noen av utfordringene Forsvaret står ovenfor i tilknytning til anskaffelse av fremtidig kompetanse.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5822
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5516
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.titleKompetansestyring i et moderne Forsvar : hvordan er kompetanseplanleggingen på strategisk nivå koblet til øvrige strategier og fremtidige kompetansebehov i Forsvaret?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record