Show simple item record

dc.contributor.advisorFredriksen, Åshild
dc.contributor.advisorKøller, Hans Georg
dc.contributor.authorPedersen, Kjetil Johannes
dc.date.accessioned2014-03-04T09:29:01Z
dc.date.available2014-03-04T09:29:01Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractDen relativt nye forskningsdisiplinen "educational neuroscience" kommer gjerne til uttrykk i den pedagogiske debatten i form av populærvitenskapelige bokutgivelser som henvender seg direkte til lærere. Med begrunnelse i funn fra forskning ved hjelp av hjerneskanning gis det mange og konkrete råd til både hvordan læring skal forstås, og hvordan læringsaktiviteter skal bygges opp. Studien ser på diskusjonen som dreier seg om hvorvidt disse modellene og argumentene bringer noe nytt og faglig interessant til torgs, og tester en rekke av anbefalingene. I et aksjonsforskningsprosjekt gjennomføres tester der korte faglige filmer vises til skoleklasser som en introduksjon til lærerens ordinære undervisning. Disse filmene er laget i henhold til anbefalingene fra den litteraturen som er lagt til grunn. Deretter forsøkes effekter påvist ved kvantitative data fra ordinære kapittelprøver, samt kvalitative intervjuer med lærerne. Filmene får god tilbakemelding fra lærerne, men etter gjennomgang og diskusjon av anbefalingene, kan en ikke si at litteraturen som benyttes som kilde for anbefalingene, bringer til veie noen ny faglig forståelse i forhold til klassisk læringsteori, psykologi eller lærernes erfaringsbaserte kompetanse.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/5895
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5584
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDFYS-3906en
dc.subjectrealfagsundervisningen
dc.subjectfilmen
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400en
dc.subjectVDP::Mathematics and natural science: 400en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en
dc.titleResultater fra forskning på hjernens læringsprosesser anvendt i realfagsundervisningen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)