Show simple item record

dc.contributor.advisorBalsvik, Randi Rønning
dc.contributor.authorSmith-Simonsen, Christine
dc.date.accessioned2007-02-07T11:56:17Z
dc.date.available2007-02-07T11:56:17Z
dc.date.issued2007-02-16
dc.description.abstractNorske relasjoner til Eritrea strekker seg tilbake til 1949. Norge ble da medlem av FNs Eritreakommisjon, og stemte for at Eritrea skulle gjenforenes med Etiopia. På slutten av 1970 – tallet kom den eritreiske frigjøringsbevegelsen i kontakt med norske aktører innenfor den politiske venstresiden og ulike humanitære organisasjoner. Etter hvert utviklet det seg relasjoner og nettverk på flere plan, i første rekke innenfor sivilsamfunnet i tilknytning til frivillige organisasjoner og solidaritetsforeninger, men etter hvert også på myndighetsnivå. I 1996, etter frigjøringen, ble Eritrea et av Norges hovedsamarbeidsland innenfor bistand, men krigen mellom Eritrea og Etiopia 1998 – 2000 og den politiske utviklingen i Eritrea førte til nedgradering av samarbeidet i 2002. Engasjementet for Eritrea var et resultat av frivillige organisasjoners arbeid og enkeltmenneskers drivkraft. Likeledes var det eritreiske eksilsamfunnets innsats avgjørende. Eritreerne lyktes i å navigere i og knytte kontakter innenfor viktige bistandspolitiske kretser i vesten. Skandinavia, og spesielt Norge, framstod trolig som spesielt attraktive fordi her er kort vei mellom stat og sivilsamfunn. Den nære kontakten mellom representanter for norske myndigheter, frivillige organisasjoner og den eritreiske frigjøringsbevegelsen, førte i to omganger til forsøk på fredsmekling mellom Etiopia og Eritrea. I avhandlingen argumenteres det for at dette kan betegnes som en forløper for Den norske modellen, der fredsarbeid ledsages av bistand og hvor samarbeid mellom statlige myndigheter og frivillige organisasjoner står sentralt.en
dc.descriptionI den trykte utgaven finnes det på sidene 310-312 kart som vi ikke har fått tillatelse til å gjengi elektronisk. Det er lagt inn lenker til kartene slik at de kan sees på internett.en
dc.format.extent2575873 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/598
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_417
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2007 The Author(s)
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Ikke-europeisk/-vestlig historie: 085en
dc.subjectEritreanor
dc.subjectbistandnor
dc.subjectutenrikspolitikknor
dc.subjectinternasjonale relasjonernor
dc.subjectfrivillige organisasjonernor
dc.subjectNGOno
dc.subjectfredsarbeidno
dc.subjectsolidaritetsarbeidnor
dc.subjectden norske modellennor
dc.subjectfrigjøringsbevegelsernor
dc.subjectdet sørpolitiske systemnor
dc.subjectAfrikanor
dc.subjectNorgenor
dc.subject1900-talletnor
dc.subjectfrigjøringnor
dc.titleEritrea i våre hjerter? En studie av norske relasjoner til Eritrea.en
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record