Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOsnes, Anett
dc.contributor.authorStokland, Elise Eilertsen
dc.date.accessioned2014-05-06T10:30:46Z
dc.date.available2014-05-06T10:30:46Z
dc.date.issued2013-05-03
dc.description.abstractAvhandlingens tema er advokaters taushetsplikt og forholdet til det offentliges innsynsinteresse gjennom den rapporteringsplikt advokater er pålagt gjennom hvitvaskingsloven § 18. Vurderingen er hvorvidt rapporteringsplikten utgjør et proporsjonalt inngrep i taushetsplikten sett hen til de interesser som rapporteringsplikten skal ivareta. Fokuset for avhandlingen er en rettsdogmatisk analyse av gjeldende rett. Avslutningsvis vil vurderingstemaet bli satt inn i en rettspolitisk sammenheng der spenningen mellom behovet for utvikling i lovgivningen gjennom endrede samfunnsbehov på den ene siden, og behovet for en uavhengig advokatstand på den andre siden vil drøftes.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6189
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5882
dc.language.isonoben
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDJUR-3901en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Rettsvitenskap: 340::Andre rettsvitenskapelige fag: 349en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Law: 340::Other subjects within law: 349en
dc.titleAdvokaters taushetsplikt og forholdet til det offentliges innsynsinteresse etter hvvl. § 18en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Med mindre det står noe annet, er denne innførselens lisens beskrevet som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)