Show simple item record

dc.contributor.advisorMovik Simensen, Anita
dc.contributor.authorTønnessen, Ida Elisabeth
dc.date.accessioned2014-05-19T11:11:55Z
dc.date.available2014-05-19T11:11:55Z
dc.date.issued2013-12-10
dc.description.abstractStudiens problemstilling er: «Hvordan kan matematikklæreren bidra til tidlig innsats for elever med matematikkvansker?» Jeg har i studien hatt et særlig fokus på obligatorisk kartleggingsprøve i tallkunnskaper og regneferdigheter for 2. trinn (Regneprøven). For å utdype problemstillingen ble tre forskningsspørsmål formulert: Hva er lærerens erfaringer med Regneprøven? Hva legger læreren i begrepet matematikkvansker? og Hvilke praktiske grep gjør læreren når en elev har matematikkvansker? Tre matematikklærere i småskolen ble intervjuet. To av informantene hevder at de vet hvem som vil komme under bekymringsgrensen for Regneprøven – allerede før Regneprøven er tatt. Informantene beskriver at de ikke følger opp eleven i etterkant ved hjelp av lærerveiledningen. Dermed bidrar ikke Regneprøven til tidlig innsats for elever med matematikkvansker. Studiens funn kan i korte trekk beskrives slik: Matematikklærerne oppfatter ikke å ha nok tid, og ikke nok kompetanse til å tilpasse opplæringen for elever som har matematikkvansker. De ønsker kompetanseheving og tid til faglige drøftinger. Matematikklærernes beskrivelser kan tyde på at innsatsen bør komme på et tidligere tidspunkt enn i slutten av 2. klasse. Matematikklærerne kan ha behov for en bedre oversikt over fagfeltet matematikkvansker, for dermed å øke bevissthet omkring metodevalg. Analysen av datamaterialet kan tyde på at matematikklæreren går fra å hjelpe elevene til å forstå konseptet i klasseromssituasjonen til å benytte seg av metoden direkte instruksjon overfor eleven som har matematikkvansker. Ut fra et sosiokulturelt syn på matematikkvansker vil det være et bedre valg å hjelpe elevene til å forstå konseptet. Muligheter for fleksibel organisering av tiltakene, kan bidra til at innsatsen kommer tidligere i gang overfor elever med matematikkvansker. Matematikklærerne kan bidra til tidlig innsats for elever med matematikkvansker ved systematisk oppfølging av elever under bekymringsgrensen på Regneprøven. Oversikt over fagfeltet matematikkvansker, samt tilgang på forskningsbaserte metoder vil også være viktige bidrag.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6311
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_5951
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)en_US
dc.subject.courseIDSPEMG_06-7en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectTidlig innsatsen
dc.subjectMatematikkvanskeren
dc.subjectTilpasset opplæringen
dc.subjectRegneprøvenen
dc.subjectSpesialpedagogikken
dc.subjectMatematikken
dc.titleTidlig innsats ved matematikkvansker - Matematikklæreres erfaringer med matematikkvansker og regneprøvenen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)