Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBlix, Hilde
dc.contributor.authorNilsen, Birger André
dc.date.accessioned2014-06-18T11:15:14Z
dc.date.available2014-06-18T11:15:14Z
dc.date.issued2014-05-06
dc.description.abstractTittel: Notelesingsundervisning integrert i amatørkorprøver. Hensikt: Hensikten har vært å undersøke hvorvidt det å integrere notelesingsundervisning som en fast del av korprøvene i et amatørkor kan være hensiktsmessig. Fokusområder har vært å undersøke om undervisningen påvirket korsangernes notelesingsferdigheter, samt holdninger til og bruk av noter. Teoretisk forankring: I tillegg til teorier om notelesing, baserer oppgaven seg på Vygotskys læringssyn der teorien om den nærmeste utviklingssonen står sentralt, samt Knowles sine andragogiske antakelser. Metode: Notelesingsundervisning ble integrert som en del av et amatørkors ukentlige prøver over en periode. Endringer i sangernes ferdigheter, holdninger og notebruk ble kartlagt ved hjelp av notelesingstester og spørreskjemaer før og etter undervisningsperioden. Funn: Sangernes ferdigheter forbedret seg som følge av prosjektet. I tillegg til at koret samlet presterte bedre på notelesingstestene etter prosjektet, viste i tillegg resultatene fra spørreskjemaene at alle sangerne opplevde seg som bedre notelesere etter endt prosjektperiode. Prosjektet bidro også til at majoriteten av sangerne fikk et mer positivt forhold til noter. I tillegg til at notene framsto som mer forståelige for sangerne etter prosjektet, økte prosjektet interessen for å lære mer om noter og notelesing. En del sangere opplevde også at de som følge av prosjektet kunne bruke notene annerledes enn tidligere. Konklusjon: Det å integrere notelesingsundervisning som en fast del av virksomheten i amatørkor, kan være hensiktsmessig. I tillegg til forbedringer av sangernes holdninger til og endring i bruk av noter, ble både sangernes reelle notelesingsferdigheter og syn på egne ferdigheter bedre. Nøkkelord: Hørelære, gehør, notelesing, kor, amatørkor, andragogikk.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6394
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6019
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDMUS-3902en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en
dc.subjectHørelæreen
dc.subjectgehøren
dc.subjectnotelesingen
dc.subjectkoren
dc.subjectamatørkoren
dc.subjectandragogikken
dc.titleNotelesingsundervisning integrert i amatørkorprøveren
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel