Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaug, Bente
dc.contributor.authorEriksen, Jan Roger
dc.date.accessioned2014-06-23T10:56:09Z
dc.date.available2014-06-23T10:56:09Z
dc.date.issued2014-06-01
dc.description.abstractDenne studien er en studie av mulige suksesskriterier for små naturbaserte bedrifter. En case studie av 4 entreprenører og deres naturbaserte bedrifter i Vest-Finnmark. Studien har to underspørsmål for å utfylle problemstillingen. Studien er å avdekke entreprenørens subjektive suksessfaktorer og entreprenørens oppfattelse av suksess. Næringen er kjent for å bestå av små bedrifter hvor entreprenørene ofte har en jobb ved siden av. Studien er et kvalitativt med konstruktivistisk vitenskapelig ståsted og intervjuformen er livstilfortelling. Bakgrunn for studien er at opplevelsesbransjen er den sektoren som vokser raskest på verdensbasis. Til tross for det viser noen studier at mikro og små reiselivsbedrifter ikke ønsker å vokse. Vekst forbindes ofte med suksess. Denne studien tar ikke for seg vekst men entreprenørens subjektive oppfatning av suksess. De 4 bedriftene som ble valgt ble plukket ut som mulige informanter på grunn av sin suksess og ikke på grunn av vekst eller vekstønsker. Teorien som er benyttet er entreprenør og entreprenørskap, naturbasert turisme, opplevelser, suksess, suksessfaktorer. Teorien er hentet fra bøker, forskningsartikler, doktoravhandling og masteroppgaver. I denne studien er det gjort funn på 12 suksessfaktorer hvor 4 utmerket seg; indre drivkraft, lidenskap, lokal kunnskap og nettverk. Ut fra entreprenørens oppfattelse av suksesskriterier ble det utviklet en modell entreprenørskap – ringen er sluttet. Entreprenørens oppfattelse av suksess er hardt arbeid, tidkrevende, motiverende, ensomt, kunnskap og følelser.en
dc.description.abstractABSTRACT: This thesis is a study of possible factors of success in small nature-based tourism businesses in Vest-Finnmark, Norway. Through a qualitative case-study and in-depth interviews with four entrepreneurs in the tourism sector, this study aims to identify their subjective meaning and perception of what success is. Nature-based tourism is described as a sector of micro and small businesses. In this study the entrepreneur are the one who have started the company, often based on a hobby and a passion for being in nature. Nature-based tourism is a fast growing sector, and this study aims to build knowledge about the subjective meaning of what success is among the actors that provides nature-based services in the sector. A characteristic is that all companies in this study are experiencing success, and further the study identifies twelve success factors. Four of these factors are suggested as more important than the rest; the inner drive, passion, local knowledge and the ability to build and maintain network. By studying the subjective meaning of success the thesis describes an establishment deriving from a hobby to business. The findings fit the profile of nature-based tourism as a mosaic of small businesses, hence it will be possible to understand and facilitate success in a better way for the entrepreneurs within nature-based tourism. Keyword: Success, success factors, entrepreneur, nature-based tourism, Finnmarken
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6406
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6031
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDRMG41en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en
dc.titleMed "galskap" som drivkraft: En studie av mulige suksesskriterier for små naturbaserte reiselivsbedrifter i Finnmarken
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel