Show simple item record

dc.contributor.advisorEriksson, Anitha C.
dc.contributor.advisorBrekke, Mary
dc.contributor.authorMonsen, Lin-Ingvild Holmgren
dc.date.accessioned2014-06-24T07:09:36Z
dc.date.available2014-06-24T07:09:36Z
dc.date.issued2013-12-15
dc.description.abstractGjennom min master oppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, har jeg sett på estetiske fags betydning for læring og dannelse. Jeg har ønsket å finne ut noe om hvordan lærere kan bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse i grunnskolen. Jeg har sett på hvordan de estetiske fagene kan fremme inkludering og skape motivasjon, og styrke elevenes selvbilde som en del av dannelsesprosessen. Jeg har gjort en kvalitativ studie, med intervju av tre informanter og tatt utgangspunkt i fenomenologisk forskningsdesign. Forskningen min viser at de estetiske fag har stor betydning for elevenes helhetlige læring og dannelse. Praktisk bruk av estetiske fag kan øke læringsutbytte og gi bedre resultater også i andre fag. Elevene lærer forskjellig, men alle har nytte av å lære gjennom erfaring og aktiviteter hvor flere sanser er i bruk. Kreativitet er en viktig del av dannelsesprosessen. Fagområdene bør ha en viktig plass i grunnskolen, og brukes i forbindelse med metodisk differensiering. Oppgaven viser er at lærerens kompetanse er avgjørende for elevenes utbytte av de estetiske fagene. Bruk av estetiske fag som metode kan gi større muligheter for inkludering og tilpasset opplæring. Verdien av de estetiske fagene i seg selv er betydningsfull for elevenes helhetlige dannelse.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6410
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6029
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2013 The Author(s)
dc.subject.courseIDSPEMG_06-007en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.titleEstetiske fags betydning for læring og dannelse. Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse i grunnskolen?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record