Show simple item record

dc.contributor.advisorGabrielsen, Hanne C.
dc.contributor.authorFladeby, Lars-Emil
dc.date.accessioned2014-07-16T06:16:17Z
dc.date.available2014-07-16T06:16:17Z
dc.date.issued2014-05-14
dc.description.abstractOppgaven studerer organisasjonsteori og sikkerhetskultur, med utgangspunkt i hvordan sikkerhetskulturen i Forsvaret har utviklet seg, forstått som en ide på reise. Organisasjonsideer vil ofte oppleves å reise mellom ulike organisasjoner. Visse ideer får varig effekt og institusjonaliseres, mens andre forsvinner ut igjen og bærer mer preg av å være forbigående moter. Sikkerhetskultur er et aktuelt tema med nære forbindelser til organisasjonskultur. Oppgaven fokuserer primært på utviklingen i Hæren i perioden 1986 og frem til i dag. Det empiriske materialet antyder at Vassdalen-ulykken i 1986 samt en periode med flere dødsulykker på begynnelsen av 2000-tallet utgjorde et institusjonelt press som motiverte for å føre inn en ide om sikkerhetskultur i Forsvaret. En omfattende gjennomgang av lederskap og organisasjonsformer i Forsvaret førte til en dreining mot oppdragsbasert ledelse. Det ser ut som om denne ledelsesformen har bidratt til å berede grunnen for at sikkerhetskultur ble tatt inn i Forsvaret. Translasjonsteoretiske perspektiver peker på flere utfordringer knyttet til å skape nødvendig oppmerksomhet rundt ideen om sikkerhetskultur, og vektlegger aktørenes rolle knyttet til å gi ideen mening i en lokal kontekst. I de senere årene har sikkerhetsarbeidet fått økt fokus. Forsvaret innførte i perioden 2011-2013 et nytt sikkerhetsstyringssystem, som også formaliserer et krav om sikkerhetskultur til underavdelingene. Funnene tyder på at sikkerhetskultur er institusjonalisert. Oppgaven åpner for en forsiktig kritikk mot deler av det teoretiske rammeverket oppgaven er basert på, da det rettes manglende oppmerksomhet mot aktørenes rolle i translasjonsarbeidet.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6492
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6096
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en
dc.subjectCasestudieen
dc.subjectCzarniawska & Joergesen
dc.subjectForsvareten
dc.subjectHærenen
dc.subjectideer på reiseen
dc.subjectinstitusjonelle omgivelseren
dc.subjectledelseen
dc.subjectmanøverteorien
dc.subjectoppdragsbasert ledelseen
dc.subjectorganisasjonsendringen
dc.subjectorganisasjonsideeren
dc.subjectorganisasjonskulturen
dc.subjectorganisasjonsoppskrifteren
dc.subjectRøviken
dc.subjectsafety cultureen
dc.subjectsikkerheten
dc.subjectsikkerhetskulturen
dc.subjecttranslasjonsteorien
dc.subjectVassdalenen
dc.titleSikkerhetskultur i Forsvaret: En idé på reiseen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record