Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl-Eriksen, Tor Christian
dc.contributor.authorGreve, Synva Øidvin
dc.date.accessioned2014-07-16T06:59:33Z
dc.date.available2014-07-16T06:59:33Z
dc.date.issued2014-05-15
dc.description.abstractMed jevne mellomrom utgir NATO et strategisk konsept som legger det sikkerhetspolitiske grunnlaget for alliansen og medlemslandene. Som medlem av NATO vil Norge måtte forholde seg til dette dokumentet. For Norge står NATO sentralt i utviklingen av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Denne oppgaven studerer hva NATOs strategiske konsept innebærer for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og hvordan Norge har valgt å respondere. I lys av den økonomiske krisen som har rammet Europa og USA de siste årene, ser jeg også på den økonomiske dimensjonen i forholdet mellom Norge og NATO; hvorvidt Norges relativt gode økonomiske situasjon gir økte muligheter for å velge hvordan respondere til NATO. Problemstillingen belyses ved hjelp av et bredt teoretisk grunnlag og tre teoretisk baserte antakelser som samlet besvarer oppgaven. Oppgaven argumenterer for at NATOs strategiske konsept viser til gjenkjennelige verdier i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, der et større regionalt fokus fra NATO fører til større oppmerksomhet rundt norske sikkerhetspolitiske prioriteringer. Videre viser oppgaven til hvordan utfordringer i det strategiske konseptet gjenspeiles i norsk sikkerhetspolitikk. Oppgaven argumenterer til slutt for at Norges økonomiske handlefrihet kan være både positivt og negativt for norsk sikkerhetspolitisk handlingsrom, i lys av NATOs strategiske konsept.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6494
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6087
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Internasjonal politikk: 243en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::International politics: 243en
dc.titleNorge og NATO - En studie av hva NATOs strategiske konsept innebærer for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikken
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record