Show simple item record

dc.contributor.advisorKirkhaug, Rudi
dc.contributor.authorSetvik, Jan Tore
dc.contributor.authorBakke, Tomas
dc.date.accessioned2014-07-16T08:12:29Z
dc.date.available2014-07-16T08:12:29Z
dc.date.issued2014-05-15
dc.description.abstractVi mener å ha sett at noen sjefer ser ut til å øke sin makt, mens andre ser ut til å miste den til tross for tilsynelatende like forutsetninger. I denne oppgaven har vi som mål å undersøke mulige årsakssammenhenger mellom ledermakt, kompetanse og verdier. De senere år har verdier som ledelsesverktøy fått en stadig mer sentral posisjon i hvordan hærens avdelinger skal ledes. De ansatte på det utførende nivå er blitt mer erfarne og kompetente, noe som kan ha implikasjoner for lederne og deres makt. Det har ført oss frem til følgende forskningsspørsmål: Hvordan påvirkes ledermakten til sjefer i Hæren av deres kompetanse og verdier? Oppgaven har sin teoretiske forankring i ledelse- og maktlitteratur, jf. forskerne Bernard Bass(2008) og Gary Yukl(2013). Kompetanse er knyttet til Linda Lai(2008), mens forståelsen av verdier er hentet fra forskningen til Rudi Kirkhaug(2013). Studien kombinerer kvantitativ og kvalitativ metode og det empiriske grunnlag er basert på spørreundersøkelse og intervju av ledere i Hæren, samt Forsvarets egen medarbeiderundersøkelse. Hovedfunnet i oppgaven er at sjefers kompetanse og sjefers utøvelse av verdier påvirker ledermakt positivt. Kompetanseformene lederkompetanse og personlig kompetanse, og utøvelse av kjerneverdiene ansvar og mot ser ut til å ha noe større betydning for ledermakten sammenlignet med de andre kompetanseformene og de andre kjerneverdiene. Konklusjonen blir derfor at det er en tydelig sammenheng mellom ledermakten og sjefens kompetanse og verdier.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6498
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6098
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDSTV-6901en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en
dc.subjectLedermakten
dc.subjectVerdieren
dc.subjectKompetanseen
dc.subjectHærenen
dc.subjectOppdragsbasert ledelseen
dc.titleHvordan påvirkes ledermakten til sjefer i Hæren av deres kompetanse og verdier? : Hvordan påvirker sjefens kompetanse og verdier sjefens makt? : Hvilke sammenhenger er det mellom sjefens kompetanse og verdier?en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record