Show simple item record

dc.contributor.advisorSiebler, Frank
dc.contributor.authorBabaii, Aida
dc.date.accessioned2014-08-20T12:29:40Z
dc.date.available2014-08-20T12:29:40Z
dc.date.issued2014-05-15
dc.description.abstractThis present work explored the suppression instructions conveyed during an applicant evaluation process. The following experiment predicted that the participants in the specific suppression condition would evaluate the stereotypical applicants less favorably compared to participants in the other conditions. The participants received one of three suppression instructions: one instructed them to suppress all demographic related thought; one instructed them to suppress specific demographic thoughts; a control group where no instructions were given. All the participants then evaluated female and male Italian, Norwegian and Sami applicants for six professions. Before the evaluation task, half of the participants were made cognitively busy while the other half were not. We expected an ironic effect where the busy participants instructed to suppress specific demographic thoughts to evaluate the counter-stereotypic applicants less favorably than the participants in the other conditions. The results did not support the prediction indicating an absence of the ironic effect. A jobwise analysis was conducted to investigate rating difference in the professions. Again, the results did not yield a significant finding. Thus no ironic effect was found in the experiment meaning that the participants rated the applicants equally in all the conditions.en
dc.description.abstractDette studiet utforsket effekter av instrukser om å fortrenge under evalueringen av jobb kandidater. Det følgende eksperimentet undersøkte forskjellen mellom deltagere som fikk instrukser om å fortrenge spesifikke tanker og deltagere som fikk instrukser om å fortrenge demografiske tanker under kognitiv press. Det var forventet at deltagere som ble instruert i å fortrenge spesifikke tanker til å evaluere de stereotypiske kandidatene mindre positivt sammenlignet med de andre deltagerne i andre betingelser. Det ble gitt tre instrukser: en ba deltagerne om fortrenge alle demografiske tanker; en instruerte deltagere til å fortrenge spesifikke demografiske tanker; og en kontroll gruppe som ikke mottok noen instrukser om å fortrenge i det hele tatt. Deltagere ble så bedt om å evaluere både kvinnelige og mannlige italienske, samiske og norske jobb kandidater. Før evalueringsprosessen mottok halvparten av deltagerne en kognitiv manipulasjon som skulle sørge for å legge beslag på deres kognitive kapasitet. Deltagere som mottok den kognitive manipulasjonen ble bedt om a huske flest kandidat navn. Deltagerne som ikke mottok en kognitiv manipulasjon ble bedt om å huske navnet på den siste kandidaten. Vi forventet en ironisk effekt hos deltagerne med begrenset kognitiv kapasitet som hadde blitt bedt om a fortrenge spesifikke demografiske tanker til å evaluere de counter-stereotypiske jobb kandidater mindre velvillige sammenlignet med deltagerne i de andre gruppene. Hypotesen ble ikke støttet av resultatene og indikerte fravær av den ironiske effekten. En analyse av hver enkelt jobb ble kjørt også disse resulterte i liten støtte til hypotesen. Det var altså ingen signifikante funn i dette studiet og alle jobb kandidater ble evaluert likt av deltagerne uansett gruppe.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6558
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6160
dc.language.isoengen
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDPSY-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260en
dc.titleIronic effects of suppressing specific and non-specific demography-related thoughts in job candidate evaluations.en
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record