Show simple item record

dc.contributor.advisorUnhjem, Astrid
dc.contributor.authorHansvik, Vigdis
dc.date.accessioned2014-08-28T09:09:52Z
dc.date.available2014-08-28T09:09:52Z
dc.date.issued2014-05-14
dc.description.abstractProblemstillingen er: ”Hva forstår spesialpedagoger og barnehagelærere med begrepene språk, språkutvikling og forsinket språkutvikling? Hvordan jobber disse med språkstimulering for femåringer i barnehagen, for hele barnegruppa og for de med forsinket språkutvikling?” Jeg har intervjuet fire spesialpedagoger og tre barnehagelærere fra ulike barnehager lokalisert i to kommuner. Metoden jeg har brukt er kvalitativ, jeg har tatt utgangspunkt i fenomenologi og Grounded-Theory. Jeg har sett på hvordan man jobber med språkstimulering for femåringen i barnehagen, mitt hovedfokus er barn som er forsinket i sin språkutvikling. Funnene er kategorisert i seks hovedkategorier med 29 underkategorier. Hovedkategoriene er: Språk, Språkutvikling, Forventet språklig nivå for en femåring, Forsinket språkutvikling, Språkstimulering for femåringen i barnehage og Språkstimulering for barn med forsinket språkutvikling. Jeg har beskrevet hva deltakerne legger i de ulike hoved- og underkategoriene, dette er belyst med sitater fra intervjuene. Jeg har deretter drøftet mine funn i forhold til teori og tidligere forskning. Jeg finner mye samsvar mellom deltakernes kunnskap og praksis og teori. Ut fra mine resultater ser det ut som at det er liten forskjell på språkstimulering for barn med forsinket utvikling og de som har en normal og forventet utvikling. Deltakerne har god kompetanse på språkstimulering gjennom hele barnehagedagen, og de har fokus på de barna som trenger noe ekstra.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6582
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6182
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.rights.holderCopyright 2014 The Author(s)
dc.subject.courseIDLOG-3900en
dc.subjectforsinket språkutviklingen
dc.subjectspråkutviklingen
dc.subjectspråken
dc.subjectspråkstimuleringen
dc.subjectspråkvanskeren
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.title"Ungene skal bade i språket, det skal være språk hele tiden!" En kvalitativ undersøkelse av hvordan spesialpedagoger og barnehagelærere i barnehagen jobber med språkstimulering for femåringer med forsinket og normal språkutviklingen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record