Show simple item record

dc.contributor.advisorNordli, Ingrid C.
dc.contributor.advisorJuujärvi, Marianna
dc.contributor.authorJensen, Hogne Berg
dc.date.accessioned2014-09-01T08:54:18Z
dc.date.available2014-09-01T08:54:18Z
dc.date.issued2014-05-26
dc.description.abstractIntroduksjon og utvalg: Med utgangspunkt i observasjoner gjort i løpet av praksisperioder i løpet av logopedistudiet ved universitetet i Tromsø, undersøkte denne studien komorbiditet av stemmevansker og afasi mellom en mål- og en kontrollgruppe. Utvalget i målgruppen besto av 14 deltakere med ekspressiv afasi i kronisk og sub-akutt fase mens utvalget i kontrollgruppen besto av sammenlignbare deltakere, men som ikke hadde noen form for språkforstyrrelse. Utvalgene ble målt på akustiske variabler (/a/) relatert til fonasjonstid og fonasjonsstyrke. Resultat: Resultatene ble deretter sammenlignet ved hjelp av en Mann-Whitney U-test. Studien fant signifikant forskjell (z-verdi på 4.503) på variabelen for fonasjonsstyrke, mens forskjellen på fonasjonstid var til tross for ulikheter mellom gruppene ikke signifikant (z-verdi på 1.562). Studien gjennomførte også en kasusstudie av en critical case (Yin, 2014) der komorbiditet mellom vanskene var tilstede, og undersøkte konsekvensene av komorbiditeten. Kasuspasienten og ektefellen rapporterte selv at stemmevanskene var til hindring og hadde påvirket kommunikativ aktivitet og kompetanse utover det språkvanskene hadde gjort og ga eksempler på dette i fra daglige situasjoner. Konklusjon: Til tross for at studien ikke kan gi et definitivt svar om komorbiditet mellom språk- og stemmevansker, gis det sterke indikasjoner på at dette er tilfellet. Dette vises særskilt godt i variabelen for fonasjonsstyrke der forskjellen på gjennomsnittet mellom kontroll- og målgruppen var nesten 32 dB.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/6592
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_6194
dc.language.isonoben
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDLOG-3900en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en
dc.subjectlogopedien
dc.subjectSpeech language pathologyen
dc.subjectDysfonien
dc.subjectDysphoniaen
dc.subjectAfasien
dc.subjectAphasiaen
dc.titleFunksjonell dysfoni hos personer med afasi - En kompatativ studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.typeMastergradsoppgaveen


File(s) in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record